Lektoři

Naši lektoři

Ing. Bohumír Blažek

foto lektora Bohumír Blažek

Bohumír Blažek absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru elektronické počítače. Závěrečnou prací na ZČU bylo programování komunikačního SW pro měřicí přístroje (váhy, teploměry).  Jeho praktické zkušenosti pocházejí z víceleté praxe v oborech měření, výběru měřidel, řízení metrologie, kvality a laboratorní činnosti, včetně působení v akreditované kalibrační laboratoři na pozicích vedoucí, manažer kvality a interní auditor.

Lektorské činnosti, poradenství v oboru metrologie a řízení kvality laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 se více věnuje od roku 2016, nabízí především praktické zkušenosti v uvedených oblastech. V současné době působí jako externí lektor a manažer kvality v akreditované kalibrační laboratoři.

↑ nahoru

Ing. Michal Bohuš, Ph.D.

foto lektora Michal Bohuš

Inženýrský i doktorský titul získal v oboru Řízení jakosti na VŠB-TU Ostrava. Ve svých pracích se věnoval zejména statistickým metodám a hodnocení způsobilosti procesů. Je také spoluautorem výukového statistického programu v oblasti SPC a autorem několika odborných článků, které prezentoval na domácích konferencích i v zahraničí. Od roku 2006 pracuje nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.

Číst dále »

↑ nahoru

Bc. Hanka Čechová

foto lektora Hanka Čechová

Je dlouholetou lektorkou kurzů mindfulness a vědomé komunikace.  Po absolvování FF UK v Praze pracovala řadu let jako tlumočnice se specializací na oblast psychologie, vzdělávání a manažerských dovedností. Podnětem k dalšímu rozvoji lektorských dovedností jí byl dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na pražské DAMU. Je certifikovanou lektorkou přístupu Respektovat a být respektován, Výchova a škola bez poražených a Mindfulness-Based Stress Reduction.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Monika Čiperová

foto lektora Monika Čiperová

Po absolvování Vysoké školy zemědělské se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany životního prostředí s bohatými zkušenostmi z různých výrobních i nevýrobních oblastí.

Působí jako poradkyně pro zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001)). Je externí auditorkou EMS a zkušenou lektorkou pro výcvik personálu v oboru životního prostředí a jeho legislativy. Je držitelkou certifikátu Manager EMS a Auditor EMS.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. František Datinský

foto lektora František Datinský

Je absolventem Fakulty telekomunikací a přenosové elektroniky na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši, po jejímž dokončení působil v řízení kvality v segmentu kabelových a elektronických aplikací pro automobilový průmysl a taktéž v energetice.

Dlouhodobě působí jako konzultant v oblastech QMS, EMS, OHSAS, ISMS a IT Service managementu. Je držitelem certifikátů QM EOQ a QA EOQ a v současné době působí jako certifikační auditor pro standardy IATF 16949:2016, ISO 9001, VDA 6.1 a ISO 14001.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Lukáš Domin

foto lektora Lukáš Domin

Lukáš Domin má vystudovanou Technickou univerzitu v Liberci. Praktické zkušenosti získal v dodavatelské, procesní a zákaznické kvalitě v automobilovém průmyslu. Nyní je školitelem České společnosti pro jakost a certifikačním auditorem TÜV Nord a DQS. Je certifikovaným auditorem kvality IATF 16949.

Lukáš Domin se věnuje poradenství v oblasti kvality, kvalifikaci procesních a systémových auditorů, školení Automotive Core Tools a norem QMS. Jeho školení mohou probíhat jak v českém, tak anglickém jazyce.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

foto lektora Zdenka Hanyšová Celá

Služby v oblasti komunikace, PR a v marketingu poskytuje více než 20 let. Má zkušenosti s rozvojem komunikačních dovedností a vztahů ve firmách, školách, neziskovkách a sociálních organizacích, v úřadech a ve veřejné správě. Neziskově pomáhá osvětě a rozvoji netradičních způsobů vzdělávání. Své klienty vede koučovacím přístupem.

Ve svém profesním životě pracovala jako novinářka; zpravodajka, moderátorka a publicistka; tisková mluvčí velké státní organizace i středního města; expertka na PR a komunikaci v soukromé i státní organizaci a ve veřejné správě. Neocenitelné zkušenosti a schopnost klást otázky získala v Českém rozhlase.

V současné době působí jako lektorka a profesionální koučka. Je ředitelkou HanyCom, z. s., zabývající se rozvojem komunikace a PR a spolumajitelkou Tvořivého Čečetkova statku.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

foto lektora Tomáš Hezina

Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP a je držitelem certifikátů ve všech těchto oblastech.

Číst dále »

↑ nahoru

Tomáš Hochman

foto lektora Tomáš Hochman

Po absolvování technického vzdělání dlouhodobě působil ve složkách Integrovaného záchranného sboru ČR, kde v pozici instruktora Ministerstva vnitra ČR školil a vedl výcviky příslušníků IZS, úzce spolupracoval s Hasičským záchranným sborem, Zdravotní záchrannou službou a Leteckou službou Ministerstva vnitra. V současné době působí jako zkušený lektor a je držitelem certifikátu Manažer vzdělávání dospělých AIVD. Působí jako garant praktického výcviku poskytování první pomoci.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jiří Chaloupka

foto lektora Jiří Chaloupka

Od roku 1991 má Živnostenský list a spolupracuje s českými a slovenskými firmami na téma kvalita.

V 90 . letech minulého století pomáhal budovat systémy managementu kvality.

V tomto století se už zaměřuje na problematiku kvality výrobku. Jezdí po firmách, požádá o výrobek, který firmě vydělává peníze a diskutuje o kontrolách:

 • Co se na výrobku kontroluje měřením?
 • Co se na výrobku kontroluje srovnáváním?
 • Proč se to kontroluje, jaké jsou důsledky?
 • Co dělat, když kontrola nevyjde. Jaké jsou příčiny?

Vysvětluje rozdíly mezi:

 • Kontrolou výrobku a procesu,
 • „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou,
 • regulací a plánem reakce,
 • stabilitou a způsobilostí.

Pomáhá:

 • dělat analýzy rizik,
 • analyzovat výsledky kontrol,
 • navrhovat kontroly,
 • analyzovat příčiny a přijímat nápravná opatření.

Vydal knížku „Jednoduše kvalita“.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

foto lektora Viktor Janouch

Viktor Janouch získal inženýrský titul na VŠCHT Pardubice v oboru ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, doktorský pak na Univerzitě Pardubice za práci Marketingová komunikace na webových stránkách.

Od roku 2005 se věnuje problematice podnikání a marketingu na internetu, je expertem na online reklamu (Google Partner) a aplikaci umělé inteligence v marketingu a podnikání obecně. Věnuje se také oblasti bezpečnosti online prostředí.

V letech 2007-2014 vyučoval na Univerzitě Pardubice předměty Podnikové informační systémy a Internetový marketing. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2007.

Číst dále »

↑ nahoru

JUDr. Pavel Jindřich

foto lektora Pavel Jindřich

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byl podnikovým právníkem, od roku 1991 působí v oblasti pracovního práva a personalistiky. Ve společnosti Unilever 15 let zajišťoval přípravu kolektivních smluv, pracovních řádů, vnitřních mzdových a ostatních předpisů v oblasti HR a dále vzorů pracovněprávních dokumentů. Několik let byl vedoucím personálního útvaru výrobní provozovny této firmy Povltavské tukové závody v Nelahozevsi. Od roku 2000 provádí odborná školení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů pro HR a všechny úrovně vedoucích zaměstnanců se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v každodenní firemní praxi. Od roku 2006 působí jako odborný poradce a lektor pracovního práva a personalistiky.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Kateřina Kleinová, Ph.D.

foto lektora Kateřina Kleinová

Je absolventkou inženýrského a doktorandského studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Analytická chemie, po jehož ukončení získala zkušenosti s validací metod a zajištění kvality v laboratořích farmaceutické výroby. Posledních 12 let pracovala ve společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky v oblasti řízení systému kvality dle ISO 13485.

Má dlouhodobé zkušenosti s provozem, kontrolou, kvalifikací a monitoringem výrobních čistých prostor dle ISO 14644 a s hodnocením čistoty finálních výrobků. Specializuje se také na koordinaci a validaci sterilizačních procesů dle ISO 11135 a hodnocení biologické bezpečnosti zdravotnických výrobků dle ISO 10993.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Jan Kloboučník

foto lektora Jan Kloboučník

Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové, zakladatel firmy Meliora Compliance, zaměřující se na poradenství v oblasti registrací a systémů jakosti pro zdravotnické prostředky. Více než 20 let působil na různých pozicích v oblasti systémů zajištění kvality a regulatorních záležitostí ve společnostech zabývajících se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků: Arrow International / Teleflex, Contract Medical International a Heraeus Medical Components.

Číst dále »

↑ nahoru

Věra Komrsová

foto lektora Věra Komrsová

Je absolventkou SPŠCH, oborů Analytická chemie a Ekologie krajiny Praha, dále studovala na Univerzitě Pardubice. Má za sebou dlouhodobou odbornou praxi, během které z titulu funkce PVJ v organizaci zaváděla a udržovala systém managementu jakosti. Po absolvování dalšího odborného výcviku v oboru jakosti získala certifikáty QM a QA EOQ, Manažer CSR. Je certifikovanou lektorkou dalšího vzdělávání AIVD. V současné době pracuje jako nezávislá poradkyně a auditorka systémů managementu kvality a environmentu a lektorsky působí v kurzech managementu kvality včetně prostředí IATF 16949.

Číst dále »

↑ nahoru

PhDr. František Kučera

foto lektora František Kučera

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zkušený psycholog s bohatou odbornou praxí. V minulosti pracoval ve školství a zdravotní sféře. V současné době působí jako pedagog, individuální i skupinový psychoterapeut, odborný poradce, supervizor, kouč a lektor.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Irena Kučerová

foto lektora Irena Kučerová

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a od r. 2005 zde vede studijní komunity a semináře s orientací na rozvoj poradenských a komunikačních dovedností.

Působila v oblasti sociálních služeb a personalistice. V současné době pracuje jako terapeutka v krizovém centru, kde se věnuje především individuální psychoterapii dospělých a adolescentů.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jiří Láska

foto lektora Jiří Láska

Absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci v oboru obrábění a montáž. Již v diplomové práci se zaměřil na aplikaci metody FMEA. Má dlouholetou praxi ve strojírenských podnicích automobilového průmyslu na pozici vedoucího jakosti. Zaměřil se na implementaci, rozvoj a řízení kvality v těchto závodech. Spolupracoval na zavádění nových výrobních programů pro automobilky AUDI, Škoda, Bentley, Daimler, Toyota, Honda, Suzuki.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jan Matuský

foto lektora Jan Matuský

Po absolvování vysokoškolského technického vzdělání působil jako odborný asistent na KOM FS Technické univerzity v Liberci, kde současně vedl metrologickou laboratoř a byl členem Akademického senátu FS TUL. Působí jako poradce a certifikovaný lektor, konzultant a auditor QMS a štíhlé výroby. Je vedoucím odborné skupiny ČSJ Metrologie.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jan Moravec

foto lektora Jan Moravec

Poté, co úspěšně dokončil studium na strojní fakultě na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, začal Jan Moravec svou profesionální kariéru ve společnosti Philip Morris International. Postupně stoupal v hierarchii a dosáhl pozice Operations Training Supervisor. Právě zde nabyl většinu svých lektorských dovedností a začal se intenzivně věnovat oblasti Lean managementu.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Helena Nováková

foto lektora Helena Nováková

Je absolventkou Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Má dvacetiletou praxi v oblasti řízení kvality v českých i zahraničních firmách zaměřených na vývoj a výrobu zdravotnických prostředků a jejich uvádění na trh.

V současné době působí jako auditor, lektor a poradce v oblastech systémů kvality (nástroje kvality a zjišťování příčin), dále pak na systémy kvality především dle ISO 9001, 13485 a FDA požadavků (amerického trhu) 21 CFR Part 820 a na požadavky čistých prostor. Lektorskou a konzultantskou činnost nabízí v českém i anglickém jazyce.  Věnuje se i mentorské činnosti zaměřené na rozvoj manažerů kvality.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Pavel Peňáz, MBA

foto lektora Pavel Peňáz

Absolvoval Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po absolutoriu startoval kariéru jako účetní junior. Poté změnil zaměření a začal se zabývat controllingem a následně komplexně finančním řízením ve velkých výrobních společností s pestrými mezinárodními týmy. Působil coby manager ve skupinách jako jsou ArcelorMittal, Kiekert, Schaeffler či Motherson, kde měl příležitost se seznámit a často i implementovat robustní informační systémy a procesy.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Petr Rudzan

foto lektora Petr Rudzan

Je absolventem Univerzity Hradec Králové, kde se věnoval studiu finančního řízení a aplikaci informačních technologií. Dále byl studentem Business School Netherland v oblasti řízení a managementu a v oblasti měkkých dovedností studentem Processwork v oboru skupinové psychologie. Je certifikovaným projektovým manažerem podle metody PRINCE2 a disponuje širokým spektrem dovedností, včetně koučování, psychoterapie, facilitace týmových procesů a poradenství pro manažery.

Číst dále »

↑ nahoru

Bc. et Bc. Monika Sedláčková

foto lektora Monika Sedláčková

Je absolventkou oboru psychologie na univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou výcviky v oblasti koučování a terapie. Zaměřuje se na osobní rozvoj a psychologické poradenství. Je psycholožkou Centra Amelie v Praze a zároveň se ve své praxi věnuje koučinku, osobnímu rozvoji a taneční terapii.

Mnoho let působila v personální agentuře, kde se věnovala náboru zaměstnanců i internímu školení. Zaměřuje se na témata time managementu, stress managementu, zvládání změn či work-life balance. Podporuje a inspiruje lidi na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti.

Číst dále »

↑ nahoru

Milan Šimek

foto lektora Milan Šimek

Milan Šimek započal svou profesionální kariéru v roce 2011 na pozici kvality inženýra v dodavatelském řetězci v energetickém sektoru. Postupem času se vypracoval a převzal pozici kvality manažera. Z energetického sektoru se přesunul do automobilového průmyslu a od roku 2017 působí jako manažer kvality.

Od roku 2022 se stal manažerem kvality nejen v české ale i v německé výrobní lokaci. Je držitelem certifikátu VDA 6.3 auditora procesů s certifikací, technika kvality a interního auditora v automobilovém průmyslu dle požadavků IATF 16949.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Roman Škulavík

foto lektora Roman Škulavík

Roman Škulavík je absolvent VŠB-TU Ostrava se specializací v řízení jakosti a systémovém inženýrství. Získal zkušenosti v výrobních podnicích, kde působil v oblasti řízení kvality, výroby a technologie.

Od roku 2015 působí jako interim manažer a krizový manažer, kde se zaměřuje na procesní operace, tj. řízení závodu, výroby, kvality a logistiky. Jeho práce zahrnuje deeskalaci situací u zákazníků, relokaci výrobních linek, implementaci nových výrob, kvalifikaci dodavatelů a optimalizaci a zvýšení produkce/prodejů.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Jan Táborský

foto lektora Jan Táborský

Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka a úpravy dokumentů. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Radim Trávníček

foto lektora Radim Trávníček

Je bezpečnostní specialista s více než 13 lety zkušenosti v roli školitele, bezpečnostního manažera, manažera ISMS, vedoucího auditora ISMS, specialisty na bezpečnostní rizika a Business Continuity manažera.

Během svých projektů pro klienty státní správy, korporace i střední a malé společnosti implementoval a auditoval bezpečnostní nařízení a standardy, jako jsou GDPR, ISO 27001 ISMS, TISAX, ISO 22301 BCM, CMMC, HIPAA nebo PCI DSS.

Dlouhodobě působí jako konzultant, CISO, ISMS manažer a PEBC ISO 27001 Lead Auditor.

Číst dále »

↑ nahoru

Ivana Vítková

foto lektora Ivana Vítková

Ivana Vítková se již 27 let se věnuje budování a vedení obchodních týmů s prokazatelnými výsledky. Pomáhá firmám budovat efektivní obchodní týmy, zavádět inovativní marketingové strategie a dosahovat tak trvalého růstu. Zároveň podporuje jednotlivce na jejich cestě za profesním i osobním rozvojem. Pomáhá firmám budovat obchod i tam, kde obchod zcela chybí, protože obchod doposud dělal majitel nebo kde obchod stagnuje a je potřeba ho „nakopnout“.

Číst dále »

↑ nahoru