Lektoři

Naši lektoři

Ing. Bohumír Blažek

foto lektora Bohumír Blažek

Bohumír Blažek absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru elektronické počítače. Závěrečnou prací na ZČU bylo programování komunikačního SW pro měřicí přístroje (váhy, teploměry).  Jeho praktické zkušenosti pocházejí z víceleté praxe v oborech měření, výběru měřidel, řízení metrologie, kvality a laboratorní činnosti, včetně působení v akreditované kalibrační laboratoři na pozicích vedoucí, manažer kvality a interní auditor.

Lektorské činnosti, poradenství v oboru metrologie a řízení kvality laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 se více věnuje od roku 2016, nabízí především praktické zkušenosti v uvedených oblastech. V současné době působí jako externí lektor a manažer kvality v akreditované kalibrační laboratoři.

↑ nahoru

Ing. Michal Bohuš, Ph.D.

foto lektora Michal Bohuš

Inženýrský i doktorský titul získal v oboru Řízení jakosti na VŠB-TU Ostrava. Ve svých pracích se věnoval zejména statistickým metodám a hodnocení způsobilosti procesů. Je také spoluautorem výukového statistického programu v oblasti SPC a autorem několika odborných článků, které prezentoval na domácích konferencích i v zahraničí. Od roku 2006 pracuje nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.

Číst dále »

↑ nahoru

Bc. Hanka Čechová

foto lektora Hanka Čechová

Je dlouholetou lektorkou kurzů mindfulness a vědomé komunikace.  Po absolvování FF UK v Praze pracovala řadu let jako tlumočnice se specializací na oblast psychologie, vzdělávání a manažerských dovedností. Podnětem k dalšímu rozvoji lektorských dovedností jí byl dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na pražské DAMU. Je certifikovanou lektorkou přístupu Respektovat a být respektován, Výchova a škola bez poražených a Mindfulness-Based Stress Reduction.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Monika Čiperová

foto lektora Monika Čiperová

Po absolvování Vysoké školy zemědělské se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany životního prostředí s bohatými zkušenostmi z různých výrobních i nevýrobních oblastí.

Působí jako poradkyně pro zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001)). Je externí auditorkou EMS a zkušenou lektorkou pro výcvik personálu v oboru životního prostředí a jeho legislativy. Je držitelkou certifikátu Manager EMS a Auditor EMS.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. František Datinský

foto lektora František Datinský

Je absolventem Fakulty telekomunikací a přenosové elektroniky na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši, po jejímž dokončení působil v řízení kvality v segmentu kabelových a elektronických aplikací pro automobilový průmysl a taktéž v energetice.

Dlouhodobě působí jako konzultant v oblastech QMS, EMS, OHSAS, ISMS a IT Service managementu. Je držitelem certifikátů QM EOQ a QA EOQ a v současné době působí jako certifikační auditor pro standardy IATF 16949:2016, ISO 9001, VDA 6.1 a ISO 14001.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Lukáš Domin

foto lektora Lukáš Domin

Lukáš Domin má vystudovanou Technickou univerzitu v Liberci. Praktické zkušenosti získal v dodavatelské, procesní a zákaznické kvalitě v automobilovém průmyslu. Nyní je školitelem České společnosti pro jakost a certifikačním auditorem TÜV Nord a DQS. Je certifikovaným auditorem kvality IATF 16949.

Lukáš Domin se věnuje poradenství v oblasti kvality, kvalifikaci procesních a systémových auditorů, školení Automotive Core Tools a norem QMS. Jeho školení mohou probíhat jak v českém, tak anglickém jazyce.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

foto lektora Zdenka Hanyšová Celá

Služby v oblasti komunikace, PR a v marketingu poskytuje více než 20 let. Má zkušenosti s rozvojem komunikačních dovedností a vztahů ve firmách, školách, neziskovkách a sociálních organizacích, v úřadech a ve veřejné správě. Neziskově pomáhá osvětě a rozvoji netradičních způsobů vzdělávání. Své klienty vede koučovacím přístupem.

Ve svém profesním životě pracovala jako novinářka; zpravodajka, moderátorka a publicistka; tisková mluvčí velké státní organizace i středního města; expertka na PR a komunikaci v soukromé i státní organizaci a ve veřejné správě. Neocenitelné zkušenosti a schopnost klást otázky získala v Českém rozhlase.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

foto lektora Tomáš Hezina

Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP a je držitelem certifikátů ve všech těchto oblastech.

Číst dále »

↑ nahoru

Tomáš Hochman

foto lektora Tomáš Hochman

Po absolvování technického vzdělání dlouhodobě působil ve složkách Integrovaného záchranného sboru ČR, kde v pozici instruktora Ministerstva vnitra ČR školil a vedl výcviky příslušníků IZS, úzce spolupracoval s Hasičským záchranným sborem, Zdravotní záchrannou službou a Leteckou službou Ministerstva vnitra. V současné době působí jako zkušený lektor a je držitelem certifikátu Manažer vzdělávání dospělých AIVD. Působí jako garant praktického výcviku poskytování první pomoci.

Číst dále »

↑ nahoru

Jan Holata

foto lektora Jan Holata

Pan Jan Holata je uznávaným odborníkem na společenskou etiketu s bohatými zkušenostmi z prestižních institucí. Po absolvování hotelové školy působil jako koordinátor společenských akcí na Pražském hradě. Další odborné znalosti získal v michelinském 5-hvězdičkovém hotelu Residenz Heinz Winkler v Německu, kde se specializoval na etiketu stolování na nejvyšší úrovni. Působil také jako koordinátor Českého systému kvality služeb.

Od roku 2009 se věnuje lektorské činnosti a založil společnost, která pomáhá vrcholovým manažerům, obchodníkům a zaměstnancům veřejné správy osvojovat si pravidla společenského chování stolování a dress code. Jeho kurzy, oficiálně certifikované Českým systémem kvality služeb (CzechTourism), se zaměřují na praktické dovednosti v oblasti etikety, stolování a dress codu, čímž účastníkům poskytují sebedůvěru a profesionalitu v každodenním i profesním životě.
Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jiří Chaloupka

foto lektora Jiří Chaloupka

Od roku 1991 má Živnostenský list a spolupracuje s českými a slovenskými firmami na téma kvalita.

V 90 . letech minulého století pomáhal budovat systémy managementu kvality.

V tomto století se už zaměřuje na problematiku kvality výrobku. Jezdí po firmách, požádá o výrobek, který firmě vydělává peníze a diskutuje o kontrolách:

 • Co se na výrobku kontroluje měřením?
 • Co se na výrobku kontroluje srovnáváním?
 • Proč se to kontroluje, jaké jsou důsledky?
 • Co dělat, když kontrola nevyjde. Jaké jsou příčiny?
  Číst dále »
↑ nahoru

Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

foto lektora Viktor Janouch

Viktor Janouch získal inženýrský titul na VŠCHT Pardubice v oboru ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, doktorský pak na Univerzitě Pardubice za práci Marketingová komunikace na webových stránkách.

Od roku 2005 se věnuje problematice podnikání a marketingu na internetu, je expertem na online reklamu (Google Partner) a aplikaci umělé inteligence v marketingu a podnikání obecně. Věnuje se také oblasti bezpečnosti online prostředí.

V letech 2007-2014 vyučoval na Univerzitě Pardubice předměty Podnikové informační systémy a Internetový marketing. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2007.

Číst dále »

↑ nahoru

JUDr. Pavel Jindřich

foto lektora Pavel Jindřich

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byl podnikovým právníkem, od roku 1991 působí v oblasti pracovního práva a personalistiky. Ve společnosti Unilever 15 let zajišťoval přípravu kolektivních smluv, pracovních řádů, vnitřních mzdových a ostatních předpisů v oblasti HR a dále vzorů pracovněprávních dokumentů. Několik let byl vedoucím personálního útvaru výrobní provozovny této firmy Povltavské tukové závody v Nelahozevsi. Od roku 2000 provádí odborná školení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů pro HR a všechny úrovně vedoucích zaměstnanců se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v každodenní firemní praxi. Od roku 2006 působí jako odborný poradce a lektor pracovního práva a personalistiky.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Kateřina Kleinová, Ph.D.

foto lektora Kateřina Kleinová

Je absolventkou Inženýrského a doktorandského studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Analytická chemie, po jehož ukončení získala zkušenosti s validací metod a zajištění kvality v laboratořích farmaceutické výroby. 12 let pracovala ve společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky v oblasti řízení kvality dle ISO 13485. Nyní působí ve společnosti vyrábějící léčiva, kosmetické přípravky a doplňky stravy.

Má dlouhodobé zkušenosti s provozem, kontrolou, kvalifikací a monitoringem výrobních čistých prostor dle ISO 14644 a s hodnocením čistoty finálních výrobků. Specializuje se také na koordinaci a validaci sterilizačních procesů dle ISO 11135 a hodnocení biologické bezpečnosti zdravotnických výrobků dle ISO 10993.
Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Jan Kloboučník

foto lektora Jan Kloboučník

Absolvent Pedagogické fakulty v Hradci Králové, zakladatel firmy Meliora Compliance, zaměřující se na poradenství v oblasti registrací a systémů jakosti pro zdravotnické prostředky. Více než 20 let působil na různých pozicích v oblasti systémů zajištění kvality a regulatorních záležitostí ve společnostech zabývajících se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků: Arrow International / Teleflex, Contract Medical International a Heraeus Medical Components.

Číst dále »

↑ nahoru

Věra Komrsová

foto lektora Věra Komrsová

Je absolventkou SPŠCH, oborů Analytická chemie a Ekologie krajiny Praha, dále studovala na Univerzitě Pardubice. Má za sebou dlouhodobou odbornou praxi, během které z titulu funkce PVJ v organizaci zaváděla a udržovala systém managementu jakosti. Po absolvování dalšího odborného výcviku v oboru jakosti získala certifikáty QM a QA EOQ, Manažer CSR. Je certifikovanou lektorkou dalšího vzdělávání AIVD. V současné době pracuje jako nezávislá poradkyně a auditorka systémů managementu kvality a environmentu a lektorsky působí v kurzech managementu kvality včetně prostředí IATF 16949.

Číst dále »

↑ nahoru

Zdeněk Krejčí

foto lektora Zdeněk Krejčí

Svou profesní dráhu započal v roce 2009 jako obchodník pro českou textilní firmu a od té doby se obchodem zabývá již plných 15 let. Rád sdílí své zkušenosti s těmi, kteří se zajímají o obchod, a podporuje je v dosahování vyšších prodejních výkonů s dodržováním etických principů.

V roce 2022 se rozhodl pro kariéru v koučování a začal absolvovat výcvik podle standardů Mezinárodní federace koučů (ICF). Momentálně směřuje ke získání titulu PCC (Professional Certified Coach). Jeho práce s klienty se zaměřuje nejen na výkonnostní koučování, ale také na emoční aspekty a proces uzdravování emocionálních zranění z dětství, prováděné v hlubokém relaxačním stavu vědomí. Jeho přístup je komplexní, celostní.

V současné době se věnuje lektorování soft-skills dovedností, jako je emoční inteligence, optimismus a prevence syndromu vyhoření. Tyto kurzy nabízí nejen ve firmách, ale také pro učitele na školách a dobrovolnických organizacích.

↑ nahoru

PhDr. František Kučera

foto lektora František Kučera

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zkušený psycholog s bohatou odbornou praxí. V minulosti pracoval ve školství a zdravotní sféře. V současné době působí jako pedagog, individuální i skupinový psychoterapeut, odborný poradce, supervizor, kouč a lektor.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Irena Kučerová

foto lektora Irena Kučerová

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a od r. 2005 zde vede studijní komunity a semináře s orientací na rozvoj poradenských a komunikačních dovedností.

Působila v oblasti sociálních služeb a personalistice. V současné době pracuje jako terapeutka v krizovém centru, kde se věnuje především individuální psychoterapii dospělých a adolescentů.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jaroslav Langer

foto lektora Jaroslav Langer

Je absolventem Vysoké vojenské letecké školy v Košicích. Byl pilotem nadzvukových letounů a pracoval 13 let pro Vzdušné síly armády České republiky od základní až po velitelskou úroveň středního managementu.

A to už byl kousek k pokračování v civilní sféře, kde postupně získával zkušenosti jako plánovač výroby a nákupu, manažer logistiky a Supply Chain Manager v nadnárodních společnostech. Opakovaně byl vedoucím projektu zavádění SAP včetně přechodu z ne SAPového ERP prostředí nebo vedl projekty na zavádění čarových kódů. Jaroslav se neustále vzdělává v odborných kurzech jako jsou APICS – The Education Society for Resource Management, CPIM – Certified in Production and Invetory Management a další.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jiří Láska

foto lektora Jiří Láska

Absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci v oboru obrábění a montáž. Již v diplomové práci se zaměřil na aplikaci metody FMEA. Má dlouholetou praxi ve strojírenských podnicích automobilového průmyslu na pozici vedoucího jakosti. Zaměřil se na implementaci, rozvoj a řízení kvality v těchto závodech. Spolupracoval na zavádění nových výrobních programů pro automobilky AUDI, Škoda, Bentley, Daimler, Toyota, Honda, Suzuki.

Číst dále »

↑ nahoru

Jan Mareš

foto lektora Jan Mareš

Jako odborník v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, který se specializuje na ochranu dat a informací, má za sebou bohaté pracovní zkušenosti. Pracoval pro společnost EDU Trainings a zastával pozici Senior Business Developera v Bureau Veritas Group. Také působil jako konzultant pro ORBIT. Nyní se zaměřuje na konzultační, auditorskou, školitelskou a poradenskou činnost pro společnost BeSecured.

Je držitelem certifikací:

 • Manažer kybernetické bezpečnosti dle zákona 181/2014 Sb.,
 • PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Interní auditor bezpečnosti informací dle ISO 27001
 • IRQA Lead auditor ISO 9001
 • Interní auditor dle ISO 9001
 • Interní auditor dle ISO 50001
 • Google Cybersecurity Certifikate
↑ nahoru

Ing. Jan Matuský

foto lektora Jan Matuský

Po absolvování vysokoškolského technického vzdělání působil jako odborný asistent na KOM FS Technické univerzity v Liberci, kde současně vedl metrologickou laboratoř a byl členem Akademického senátu FS TUL. Působí jako poradce a certifikovaný lektor, konzultant a auditor QMS a štíhlé výroby. Je vedoucím odborné skupiny ČSJ Metrologie.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Jan Moravec

foto lektora Jan Moravec

Poté, co úspěšně dokončil studium na strojní fakultě na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, začal Jan Moravec svou profesionální kariéru ve společnosti Philip Morris International. Postupně stoupal v hierarchii a dosáhl pozice Operations Training Supervisor. Právě zde nabyl většinu svých lektorských dovedností a začal se intenzivně věnovat oblasti Lean managementu.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Kamil Novák

foto lektora Kamil Novák

Je absolventem Ostravské Univerzity, Pedagogické fakulty, obor učitelství ekonomických předmětů. Kromě toho absolvoval také pětiletý rogeriánský výcvik se zaměřením na práci se skupinami.

V současné době působí jako učitel na střední škole, dále také jako lektor, supervizor a terapeut i v soukromé sféře. Jako supervizor se zaměřuje na práci s pracovními týmy, kde zvyšuje jejich efektivnost, klade důraz na empatický přístup ke klientům.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Helena Nováková

foto lektora Helena Nováková

Je absolventkou Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Má dvacetiletou praxi v oblasti řízení kvality v českých i zahraničních firmách zaměřených na vývoj a výrobu zdravotnických prostředků a jejich uvádění na trh.

V současné době působí jako auditor, lektor a poradce v oblastech systémů kvality (nástroje kvality a zjišťování příčin), dále pak na systémy kvality především dle ISO 9001, 13485 a FDA požadavků (amerického trhu) 21 CFR Part 820 a na požadavky čistých prostor. Lektorskou a konzultantskou činnost nabízí v českém i anglickém jazyce.  Věnuje se i mentorské činnosti zaměřené na rozvoj manažerů kvality.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Augustin Oborný

foto lektora Augustin Oborný

Augustin Oborný je technický konzultant a auditor pro zavádění a ověřování fungování systému BOZP, EMS a QMS, včetně auditování pro firmy dodávající služby i výrobní podniky, stavebnictví i veřejný sektor. Pomáhá realizovat projekty zaměřené na zefektivňování procesů a systémů řízení organizací. Nabízí služby jako Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a pomoc při získání a obhajobě Certifikátu Bezpečný podnik.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Adéla Pellarová

foto lektora Adéla Pellarová

Adéla Pellarová vystudovala DAMU obor Výchovná dramatika, absolvovala studijní pobyt v Anglii – studium strukturovaného dramatu, pobyt v Maďarsku – studium divadla ve výchově. Po studiu absolvovala dále pobyt v Dánsku – studium specifik dánského školství. Velmi ji ovlivnilo v přístupu k herectví a veřejného vystupování dialogické jednání Ivana Vyskočila na DAMU.
Má zkušenost s výukou dramatické výchovy jako součást vzdělávacího a výchovného procesu na základních školách, spolupracovala se speciálními pedagogy a pedagogicko-psychologickými poradci, spolupracovala na projektu videotréningu ve školách a na eliminaci problematiky šikany a regulace agrese ve školách.
V současné době působí jako herečka v divadle Di, vede Divadeliér ve Vysokém Mýtě, organizuje kulturní akce, které často také moderuje. Režíruje, píše scénáře a lektoruje herectví a sebeprezentační dovednosti skupinově i individuálně.

↑ nahoru

Ing. Pavel Peňáz, MBA

foto lektora Pavel Peňáz

Absolvoval Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Po absolutoriu startoval kariéru jako účetní junior. Poté změnil zaměření a začal se zabývat controllingem a následně komplexně finančním řízením ve velkých výrobních společností s pestrými mezinárodními týmy. Působil coby manager ve skupinách jako jsou ArcelorMittal, Kiekert, Schaeffler či Motherson, kde měl příležitost se seznámit a často i implementovat robustní informační systémy a procesy.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Petr Rudzan

foto lektora Petr Rudzan

Je absolventem Univerzity Hradec Králové, kde se věnoval studiu finančního řízení a aplikaci informačních technologií. Dále byl studentem Business School Netherland v oblasti řízení a managementu a v oblasti měkkých dovedností studentem Processwork v oboru skupinové psychologie. Je certifikovaným projektovým manažerem podle metody PRINCE2 a disponuje širokým spektrem dovedností, včetně koučování, psychoterapie, facilitace týmových procesů a poradenství pro manažery.

Číst dále »

↑ nahoru

Bc. et Bc. Mgr. Monika Sedláčková

foto lektora Monika Sedláčková

Je absolventkou oboru psychologie na univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou výcviky v oblasti koučování a terapie. Zaměřuje se na osobní rozvoj a psychologické poradenství. Ve své praxi věnuje koučinku, osobnímu rozvoji a taneční terapii.

Mnoho let působila v personální agentuře, kde se věnovala náboru zaměstnanců i internímu školení. Zaměřuje se na témata time managementu, stress managementu, zvládání změn či work-life balance. Podporuje a inspiruje lidi na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti.

Číst dále »

↑ nahoru

Milan Šimek

foto lektora Milan Šimek

Milan Šimek započal svou profesionální kariéru v roce 2011 na pozici kvality inženýra v dodavatelském řetězci v energetickém sektoru. Postupem času se vypracoval a převzal pozici kvality manažera. Z energetického sektoru se přesunul do automobilového průmyslu a od roku 2017 působí jako manažer kvality.

Od roku 2022 se stal manažerem kvality nejen v české ale i v německé výrobní lokaci. Je držitelem certifikátu VDA 6.3 auditora procesů s certifikací, technika kvality a interního auditora v automobilovém průmyslu dle požadavků IATF 16949.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Roman Škulavík

foto lektora Roman Škulavík

Roman Škulavík je absolvent VŠB-TU Ostrava se specializací v řízení jakosti a systémovém inženýrství. Získal zkušenosti v výrobních podnicích, kde působil v oblasti řízení kvality, výroby a technologie.

Od roku 2015 působí jako interim manažer a krizový manažer, kde se zaměřuje na procesní operace, tj. řízení závodu, výroby, kvality a logistiky. Jeho práce zahrnuje deeskalaci situací u zákazníků, relokaci výrobních linek, implementaci nových výrob, kvalifikaci dodavatelů a optimalizaci a zvýšení produkce/prodejů.

Číst dále »

↑ nahoru

Mgr. Jan Táborský

foto lektora Jan Táborský

Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka a úpravy dokumentů. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Číst dále »

↑ nahoru

Ing. Radim Trávníček

foto lektora Radim Trávníček

Je bezpečnostní specialista s více než 13 lety zkušenosti v roli školitele, bezpečnostního manažera, manažera ISMS, vedoucího auditora ISMS, specialisty na bezpečnostní rizika a Business Continuity manažera.

Během svých projektů pro klienty státní správy, korporace i střední a malé společnosti implementoval a auditoval bezpečnostní nařízení a standardy, jako jsou GDPR, ISO 27001 ISMS, TISAX, ISO 22301 BCM, CMMC, HIPAA nebo PCI DSS.

Dlouhodobě působí jako konzultant, CISO, ISMS manažer a PEBC ISO 27001 Lead Auditor.

Číst dále »

↑ nahoru

Ivana Vítková

foto lektora Ivana Vítková

Ivana Vítková se již 27 let se věnuje budování a vedení obchodních týmů s prokazatelnými výsledky. Pomáhá firmám budovat efektivní obchodní týmy, zavádět inovativní marketingové strategie a dosahovat tak trvalého růstu. Zároveň podporuje jednotlivce na jejich cestě za profesním i osobním rozvojem. Pomáhá firmám budovat obchod i tam, kde obchod zcela chybí, protože obchod doposud dělal majitel nebo kde obchod stagnuje a je potřeba ho „nakopnout“.

Číst dále »

↑ nahoru