IATF 16949:2016 (především) pro „nekvalitáře“

Pro organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu platí vedle základních požadavků na kvalitu obsažených v ČSN EN ISO 9001:2016 i nástavbové požadavky, uvedené ve standardu IATF 16949:2016. Všichni pracovníci firem, které tento systém aplikují, musí být s jeho obsahem seznámeni – přiměřeně svému zařazení.

Záměr

Poskytnout pracovníkům z prostředí automotive nejdůležitější informace o požadavcích na kvalitu, jak jsou obsaženy ve standardu IATF 16949:2016 ve vazbě na normu ČSN EN ISO 9001:2016.

Určeno

Všem, kdo se potřebují dozvědět své hlavní povinnosti při působení v jakékoliv funkci ve firmě, zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu.

Tohoto programu lze využít i jako vstupního proškolení nových zaměstnanců v automotive.

Obsah

– Standard IATF 16949:2016 pro kvalitu v automotive a jeho návaznost na ISO 9001:2015

– Seznámení s nejdůležitějšími systémovými požadavky standardu IATF 16949:2016

– Odpovědnost za kvalitu (od ředitelny až po výrobní linku)

– Požadavky na uspokojování specifických požadavků zákazníků a praktická podoba

zákaznického přístupu na všech úrovních firmy dodavatele do automotive

– Způsoby zabezpečování kvality v jednotlivých organizačních útvarech

– Význam kontroly a důležitost odpovědného přístupu k auditům všech stupňů

Zakončení

Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Cena kurzu

3800 Kč/osoba bez DPH (4598 Kč včetně 21 % DPH)

Cena platí pro 1 osobu v otevřeném kurzu.

Rádi Vám připravíme tento kurz i v podnikovém provedení u Vás ve firmě včetně možnosti on-line semináře.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon