Politika kvality

Vedení Agentury vyhlašuje pro období od 1. července 2010 do 30. června 2015 tuto politiku kvality.

Tato politika vychází se znalosti současných potřeb našich zákazníků a účastníků vzdělávacích akcí. https://www.agentura-amos.cz/politika-kvality/ https://www.agentura-amos.cz/politika-kvality/Prvořadým cílem Agentury je spokojený zákazník a účastník vzdělávací akce, při dosažení přiměřeného zisku a při udržení alespoň vyrovnané bilance hospodaření Agentury v období ekonomické stagnace. Nezanedbatelným cílem je také udržení se na trhu vzdělávání ve všech oborech, kterým jsme se dosud věnovali.

Zásady politiky kvality

 1. Pružně se přizpůsobovat požadavkům zákazníků a účastníků vzdělávacích akcí tak, aby tyto vzdělávací akce odpovídaly jejich potřebám. Zapojovat se do programů podporovaných EU.
 2. Zajišťovat inovaci vzdělávacích akcí, aby odpovídaly všem změnám legislativy a nejnovějším poznatkům ve vzdělávaném oboru.
 3. Vždy plnit nabízené parametry a sjednané podmínky vzdělávacích akcí.
 4. Vzdělávací akce zajišťovat za ceny schopné konkurence a v takové výši, aby umožňovaly dostupnost vzdělávacích akcí pro zákazníky. Sjednané kvality dosahovat při nejnižších možných nákladech, včetně optimálního počtu pracovníků.
 5. Neustále zlepšovat QMS.

Pro naplnění politiky kvality se vedení Agentury zavazuje

 1. Nést plnou odpovědnost za uplatňování politiky kvality při řízení Agentury.
 2. Potřebné zdroje pro naplnění politiky kvality, cílů kvality a trvalé zlepšování QMS Agentury zajišťovat v nezbytném rozsahu.
 3. Kvalitu i nadále považovat za prioritní a nedílnou součást celkové strategie Agentury.

Politika kvality od každého pracovníka Agentury vyžaduje

 1. Aktivní naplňování cílů kvality v oblasti jeho pracovního zařazení.
 2. Iniciativu a aktivní spolupráci při udržování a zdokonalování QMS.
 3. Dodržování všech zásad a ustanovení dokumentovaných postupů, iniciativně navrhovat jejich zjednodušení.
 4. Neustálé zdokonalování znalostí a dovedností vedoucí k dosahování maximální kvality.

Naše zkušenosti a tradice, aktivita a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou zárukou, že Agentura je spolehlivý partner pro všechny své zákazníky.