Politika kvality

Vedení Agentury vyhlašuje pro období od 1. 9. 2022 tuto politiku kvality:

Předmětem činnosti Agentury ÁMOS je výchovně vzdělávací činnost dospělých, poradenství a konzultace. Naše politika kvality tedy vychází se znalosti požadavků účastníků na základě zpětné vazby z veřejných a podnikových akcí a současných potřeb našich zákazníků.

Agentura Ámos si přeje:

  • mít spokojené zákazníky tím, že plníme sliby,
  • udržet se na trhu v oblasti vzdělávání ve stávajících oborech, kterým jsme se doposud věnovali,
  • pružně se rozvíjet v oblastech, které si vyžadují nové potřeby klientů, aktuální legislativa a vývoj společnosti české republiky,
  • pozitivně ovlivňovat naši společnost potřebou se vzdělávat a radostí z vědění a zkušeností, které na našich kurzech nabudou.

Pro naplnění politiky kvality se Agentura zavazuje zajišťovat zdroje při plnění navazujících SMART cílů, které pravidelně vyhodnocujeme.

Naše zkušenosti a více než třicetiletá tradice, aktivita a zodpovědný přístup k systému kvality a životnímu prostředí a jeho neustálé zlepšování jsou zárukou, že Agentura je spolehlivý partner pro své zákazníky.

V Hradci Králové, 1. září 2022

Ing. Helena Nováková