Informace a pokyny pro účastníky kurzů

Informace pro účastníky / Obchodní podmínky

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání. Máte-li doplňující otázky či specifická přání, neváhejte se zeptat. Rádi Vám pomůžeme!

Následující podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Agenturou Ámos a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah vzniká na základě objednávky či potvrzení vzdělávacího projektu. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.

Za Agenturu ÁMOS

Ing. Helena Nováková

Tel/fax: +420 775 622 611
info@agentura-amos.cz

O Agentuře ÁMOS

Ing. Helena Nováková – Agentura Ámos, IČ: 69116491, se sídlem v Wolkerova 616/4, 50002 Hradec Králové, je zapsaná v OR Krajského soudu Hradec Králové, v oddílu X, vložce č. XXXX pod názvem Ing. Helena Nováková – Agentura Ámos. Poskytujeme služby v oblasti otevřených kurzů a podnikových akcí na zakázku.

Organizace kurzu

Přibližně týden před konáním kurzu zasíláme podrobné informace o organizaci kurzu (zahájení a ukončení, denní rozvrh apod.), místě konání, a pokud jste v přihlášce projevili zájem, i o ubytování.

Zahájení vícedenních kurzů je obvykle 1. den v 9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin), ukončení poslední den do 17 hodin, resp. podle upřesňujících informací. Agentura si vyhrazuje právo na případné změny v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a na zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám včas e-mailem nebo telefonicky zašleme. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši.

Přihlášení na kurz

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes webové stránky, e-mailem, případně jinou písemnou formou, pokud tento způsob bude obsahovat všechny potřebné náležitosti uvedené v přihlášce na webových stránkách. Zaslané přihlášky jsou závazné.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny. Přijetí přihlášky následně potvrdíme. V případě, že přihlášku zašlete prostřednictvím webových stránek, přijde Vám automaticky na Vaši e-mailovou adresu rekapitulace Vaší objednávky. Pokud tuto zprávu neobdržíte, Vaše objednávka se nezdařila. Přijetí přihlášek zpětně potvrzujeme (zpravidla do 24 hodin od jejich obdržení).

Přihlášky evidujeme v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity kurzu či semináře. V případě obsazení akce nabídneme náhradní termín, nebo vrátíme vložné, pokud již bylo uhrazeno.

Přihlášky se přijímají nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce, v případě kratšího termínu po předchozí konzultaci s agenturou.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje zajištění lektorů, studijní materiály a občerstvení účastníků (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), pokud není uvedeno jinak. Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování a oběd. Ceny kurzů uvádíme bez DPH (v závorce s DPH včetně sazby daně).

V případě hotovostní platby – účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme. Tento způsob úhrady je třeba domluvit se zástupci agentury předem.

U „věrných zákazníků“ zasíláme fakturu klientům až po uskutečnění akce s obvyklou dobou splatnosti 14 dní.

Osvědčení o absolvování

Účastníkům kurzu vystavíme Osvědčení o jeho absolvování, s vedením obsahového zaměření, rozsahu a data konání akce. Osvědčení obdrží účastníci, kteří absolvovali minimálně 90% trvání kurzu.

Stornovací podmínky

Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce.

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět.

Po tomto termínu a v případě, že účastník se bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. V tomto případě se kurzovné nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Na kurz je však možné vyslat náhradníka.

Slevy pro zákazníky

Každému účastníku otevřených kurzů a seminářů poskytneme BONUS v podobě 10 %  slevy z ceny dalšího kurzu či semináře z naší nabídky. Bonus má platnost jeden rok a je přenosný. Bonus uplatníte při tvorbě objednávky zadáním čísla absolvované akce do políčka bonus.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: Ochrana osobních údajů