Přehled vzdělávacích kurzů

Pořádáme vzdělávací kurzy pro dospělé v oborech Management kvality, BOZP a OHSAS, Environmentální management, Manažerské dovednosti a Komunikace. O přitažlivosti a velmi dobré úrovni našich akcí svědčí mimo jiné skutečnost, že se jich každoročně účastní více než 1000 zájemců, z nichž více než třetina se k nám opakovaně vrací.

S BOZP a OHSAS

Kurzy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměřeno na interní audit bezpečnosti práce a certifikaci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevenci pracovních úrazů a schopnost poskytnout první pomoc.

EEnvironmentální management

Kurzy zaměřené na interní audit a environmentální řízení dle normy ISO 14001, případně dle ISO 19011 a standardu EMAS. Rovněž pořádáme kurzy zaměřené na legislativu evropských norem REACH.

F Řízení financí

Zjistěte, jaká je pozice financí ve společnosti, jak jsou provázané se strategií a jaký mají vliv na efektivní řízení podniku. Osvojte si problematiku controllingu, managementu peněz, účetnictví a daní.

I Bezpečnost informací

Kybernetické a bezpečnostní hrozby se dnes nevyhnou už nikomu. Útočníkům nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte nebo jak velká je vaše společnost. Proto jsme pro vás připravili sadu vzdělávacích bloků, díky kterým připravíte vaši společnost na tyto hrozby a úspěšně jim odoláte.

L LEAN – štíhlá výroba

Štíhlá výroba je obchodní strategie zaměřená na dosažení maximální efektivity, kvality a minimalizaci plýtvání zdroji. Principem je neustálé zlepšování a zapojení zaměstnanců, což vede k vyšší konkurenceschopnosti a spokojenosti zákazníků i pracovníků. Lean umožňuje organizaci rychle reagovat na změny a pružně řídit své operace.

QKurzy kvality

Kurzy zaměřené na využití známých metod managementu kvality, výkon auditu a kontroly kvality, pochopení a využití standardů a norem managementu kvality, kurzy zaměřené na řízení rizik a metrologie.