Vzdělávací kurzy pro dospělé

Pořádáme vzdělávací kurzy pro dospělé v oborech Management kvality, BOZP a OHSAS, Environmentální management, Manažerské dovednosti a Komunikace. O přitažlivosti a velmi dobré úrovni našich akcí svědčí mimo jiné skutečnost, že se jich každoročně účastní více než 1000 zájemců, z nichž více než třetina se k nám opakovaně vrací.

Kurzy kvality Kurzy kvality

Kurzy zaměřené na využití známých metod managementu kvality, výkon auditu a kontroly kvality, pochopení a využití standardů a norem managementu kvality, kurzy zaměřené na řízení rizik a metrologie.

Audit kvality

Management kvality

Metody a nástroje kvality

Metrologie

BOZP a OHSAS BOZP a OHSAS

Kurzy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměřeno na interní audit bezpečnosti práce a certifikaci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prevenci pracovních úrazů a schopnost poskytnout první pomoc.

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti

Manažerská pozice vyžaduje soubor nejrůznějších kompetencí od schopnosti vést tým, efektivně motivovat sebe i kolegy, efektivně komunikovat a zvládat stresové situace až po schopnost zvládnout to vše prakticky.

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti

Mluvit umíme téměř všichni. Umíme však efektivně komunikovat a zvládat konflikty? Naše kurzy Vás také naučí, jak správně komunikovat nejen se zaměstnanci, k čemu je dobrá asertivita a empatie, či jak zaujmout publikum při prezentaci.

Environmentální management Environmentální management

Kurzy zaměřené na interní audit a environmentální řízení dle normy ISO 14001, případně dle ISO 19011 a standardu EMAS. Rovněž pořádáme kurzy zaměřené na legislativu evropských norem REACH.

Zdravotnické prostředky Zdravotnické prostředky

Kurzy zaměřené na kvalitu výrobků a řízení systémů kvality pro distributory, výrobce a dodavatele v oblasti zdravotnických prostředků.