Detail kurzu

Komunikace /nejen/ pro mistry

Funkce mistra či „teamleadera“ a její správný výkon má ve výrobních firmách rozhodující význam při praktické transformaci záměrů managementu směrem „dolů“, tedy k dělníkům ve výrobních provozech, na linkách a montážních pracovištích. K tomu, aby mohl správně a efektivně plnit očekávanou roli „mlýnského kamene“ mezi vedením a podřízenými spolupracovníky, potřebuje být mistr (v zájmu firmy, spolupracovníků i zájmu svém) vybaven vedle znalosti příslušné profese i klíčovými komunikačními dovednostmi. Účastníci kurzu dostanou možnost se s těmi nejdůležitějšími nejen seznámit, ale pod vedením lektora si je i procvičit.

Záměr

Pracovníkům ve funkci mistra poskytnout základní znalosti z psychologie osobnosti a komunikačních dovedností, umožňující vytváření efektivních vztahů s nadřízenými i podřízenými pracovníky.

Určeno

Především mistrům, teamleaderům a pracovníkům na střední či nižší úrovni řízení. Kurz je vhodný i pro pracovníky dalších profesí, kteří se chtějí v komunikaci na pracovišti zdokonalit.

Obsah

 • Osobnost, charakteristiky osobnosti, zejména osobnosti mistra
 • Způsoby jednání s různými osobnostními typy
 • Verbální a neverbální komunikace, komunikační chyby
 • Aktivní naslouchání, podpůrné a brzdicí reakce v komunikaci
 • Přijímání a poskytování zpětné vazby, sdělování informací, zadávání úkolů
 • Přijímání kritiky, konstruktivní kritika
 • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Obsah programu vychází z dlouhodobých zkušeností s výcvikem mistrů ve výrobních firmách, často se zahraničním vlastníkem.

Na obsah tohoto kurzu volně navazují programy Asertivita s vlídnou tváříŘešení konfliktů v pracovních vztazích, které jsou zaměřeny na specifické způsoby komunikace, umožňující přiměřené prosazení a zvládání možných krizových situací v pracovních vztazích.

 

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon