Podporujeme to, v co věříme. Na čem záleží Vám?

O výsledky naší podnikatelské úspěšnosti se chceme trvale dělit s těmi, kteří naši pomoc potřebují.


Občanské sdružení Centrum narovinu
Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku

Máme štěstí, že jsme se narodili v jedné z nejbohatších částí světa. Od koho jiného, než právě odtud, by měla přicházet podpora pro ty, kteří žijí v částech nejchudších. Naši pomoc potřebují hlavně děti, aby se dostaly ke vzdělání a měly naději svou situaci v budoucnu změnit. Jednou z forem této pomoci může být právě adopce afrických dětí, ke které jsme se rádi před lety připojili.

Naše „adoptivní“ holčička se jmenuje Faith Ahadi Shaha. Narodila se v keňské Mombase v roce 2003 a my jí pomáháme od jejích čtyř let.


 

SK Chrast, Oddíl orientačního běhu

Jak známo, sport pomáhá nejen udržovat fyzickou kondici a zdraví, ale je i skvělým prostředkem k budování a posilování morálně-volních vlastností. Jedním z odvětví, kde toto platí téměř bez výhrady, je orientační běh. S mapou a busolou v ruce prožívají tisíce jeho vyznavačů během závodů svá osobní vítězství i prohry v té nejzdravější tělocvičně – v lese. Obdivujeme nemalý počet dobrovolných organizátorů, bez nichž by toto skvělé sportovní odvětví nemohlo fungovat, a proto je podporujeme.


Baletní soubor Základní umělecké školy Chrudim

Již dvě vnučky zakladatelů Agentury ÁMOS nacvičují a vystupují v baletním souboru ZUŠ Chrudim. Díky vysoké profesionalitě a mimořádnému osobnímu nasazení jejich učitelky paní Pavly Kymplové dostaly jedinečnou možnost udělat první krůčky v krásném a tajuplném světě baletního umění. V době ataku internetu a řady podstatně horších alternativ trávení volného času dětí považujeme naši podporu této aktivity za velmi žádoucí.


Domov sociálních služeb Slatiňany

Všichni nedostáváme na startu své životní dráhy do vínku to nejcennější, bez čeho se neobejdeme – fyzické a duševní zdraví. Zásluhou pracovního týmu DSS Slatiňany se řadě těch, jež to štěstí neměli, dostává citlivé péče, díky které mohou někteří z nich projevit řadu svých mimořádných schopností. Trpělivost a pochopení, se kterým personál DSS Slatiňany ke svým klientům přistupuje, má proto nejen náš obdiv, ale i podporu – kterou věnujeme konkrétně na rozvoj a činnost výtvarného kroužku. Na našich stránkách přinášíme několik obrázků, které byly v tomto výtvarném kroužku klienty domova nakresleny.