Asertivita v mezilidských vztazích

Zdravé sebeprosazení a přesvědčivé vystupování jsou významné interpersonální dovednosti, bez kterých se v řadě profesí dnes nelze vůbec obejít. Cestou k dosažení vnitřní rovnováhy a zvládnutí obtížných situací v pracovním i soukromém životě, aniž bychom se přitom dotýkali práv ostatních, může být právě asertivita. S její vlídnou tváří se máte možnost seznámit.

Záměr

Prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti, posílit osobní image, pozitivní myšlení a zdravé sebeprosazení, seznámit s asertivními právy a technikami, umožňujícími zvládání obtížných situací v pracovním i soukromém životě.

Určeno

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracov­níkům obchodních úseků a servisních oddělení, pracovníkům pověřeným vymáháním pohledávek, mistrům, asistentkám a sekretářkám, auditorům, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.

Obsah

 • Asertivita jako součást efektivní komunikace
 • Agresivní, asertivní a pasivní chování
 • Jak se účinně bránit  manipulaci a agresivitě, zvládání emocí – svých i druhé strany
 • Asertivní práva a zásady
 • Asertivní techniky a dovednosti
 • Možná řešení obtížných a konfliktních situací s využitím asertivních dovedností
 • Využití asertivity na pracovišti
 • Nácvik vybraných asertivních technik, zaměřených především  na pozitivní vztah, obranu proti manipulaci a agresivitě
 • Test, cvičení, modelové situace

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  Váš email