Asertivita v mezilidských vztazích

Zdravé sebeprosazení a přesvědčivé vystupování jsou významné interpersonální dovednosti, bez kterých se v řadě profesí dnes nelze vůbec obejít. Cestou k dosažení vnitřní rovnováhy a zvládnutí obtížných situací v pracovním i soukromém životě, aniž bychom se přitom dotýkali práv ostatních, může být právě asertivita. S její vlídnou tváří se máte možnost seznámit.

Záměr

Prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti, posílit osobní image, pozitivní myšlení a zdravé sebeprosazení, seznámit s asertivními právy a technikami, umožňujícími zvládání obtížných situací v pracovním i soukromém životě.

Určeno

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracov­níkům obchodních úseků a servisních oddělení, pracovníkům pověřeným vymáháním pohledávek, mistrům, asistentkám a sekretářkám, auditorům, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.

Obsah

  • Asertivita jako součást efektivní komunikace
  • Agresivní, asertivní a pasivní chování
  • Jak se účinně bránit  manipulaci a agresivitě, zvládání emocí – svých i druhé strany
  • Asertivní práva a zásady
  • Asertivní techniky a dovednosti
  • Možná řešení obtížných a konfliktních situací s využitím asertivních dovedností
  • Využití asertivity na pracovišti
  • Nácvik vybraných asertivních technik, zaměřených především  na pozitivní vztah, obranu proti manipulaci a agresivitě
  • Test, cvičení, modelové situace

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.

Účastnický poplatek

4800 Kč bez DPH (5808 Kč včetně 21 % DPH)

 
Objednat kurz →
 

Asertivita v mezilidských vztazích

Zvolte termín *

Objednavatel kurzu *

Jste zároveň účastníkem kurzu?

Účastníci kurzu

Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
Jinak přidejte účastníka kurzu >>

Fakturační údaje *

Ubytování a bonus

V případě zájmu o ubytování Vám zavoláme nazpět.

Chci zajistit ubytování na kurz:
V předvečer kurzuV době konání kurzu

Chci uplatnit slevový bonus (předložím při prezenci)

Chcete nám něco vzkázat?