Detail kurzu

Řízení kapitálu a cashflow

Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.
Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy.
Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.
Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích.
V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.

Záměr

Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se naučí sestavovat výkazy pracovního kapitálu, cashflow a vyhodnocování investic. Uvědomí si souvislosti mezi cashflow, pracovním kapitálem a ostatními výkazy společnosti.

Určeno

Kurz je vhodný pro seniorní účetní, ekonomy, controllery, začínající finanční manažery a pro všechny, kteří se zajímají o oblast finančního řízení, ať už ve velkých firmách nebo jako podnikatelé, či manažeři neziskovek.

Kurz Řízení kapitálu a cashflow volně navazuje na kurz „Základy finančního řízení“, který doporučujeme absolvovat před tímto kurzem. Pro úspěšné absolvování je důležitá alespoň základní znalost manažerských a účetních výkazů (výsledovka, bilance).

Obsah

 1. Úvod do řízení kapitálu a cash flow
  • Definice pojmy kapitálu a cash flow
  • Význam správného řízení kapitálu a cash flow
  • Základní prvky řízení kapitálu a cash flow
 2. Pracovní kapitál
  • Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
  • Pohledávky
  • Závazky
  • Zásoby
 3. Cash-flow
  • Výkazy cash-flow
  • Přímá metoda cash-flow
  • Nepřímá metoda
  • Sestavení CF
 4. Předpověď cash-flow
  • Techniky předpovídání cash-flow
  • Operativní plán cash-flow
  • Strategický plán cash-flow
 5. Investiční rozhodování
  • Investiční kritéria a ukazatele
  • Metody hodnocení investičních projektů
  • Model investiční analýzy
 6. Financování podniku a řízení rizik
  • Zdroje financování
  • Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
  • Využití finančních nástrojů pro řízení rizik

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíček, ovoce, zákusek).

Objednávka kurzu

Název kurzu

Řízení kapitálu a cashflow

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.