Detail kurzu

Environmentální legislativa

Zaváděním environmentálních systémů (EMS) a jejich správou ve firmách bývají pověřováni nejen zástupci vedení pro EMS, ale často i stávající představitelé vedení pro kvalitu. Těm obvykle chybí ucelený přehled o environmentální legislativě, jejíž dodržování je pro firmu povinností. Na potřebu souhrnné infor­movanosti o dané oblasti reagujeme tímto kurzem.

Absolventi předchozích běhů kurzu oceňují především praktickou použitelnost a zejména aktuálnost sdělených informací, neboť právě environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence změn je mimořádně vysoká. Pro každý běh kurzu je zpracován formou přílohy ke studijním materiálům pro účastníky vždy k datu konání kurzu aktuální přehled platné environmentální legislativy.

Kurz je možno objednat jako jednodenní nebo dvoudenní. Jednodenní variantu školí pan lektor Tomáš Hezina, dvoudenní variantu s praktickými příklady školí lektorka Monika Čiperová.

Záměr

Souhrnně seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z legislativy České republiky, potažmo Evropské unie.

Určeno

Zástupcům vedení pro EMS, QMS a dalším pracovníkům podnikového mana­gementu, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environ­mentální legislativy i všem ostatním, kdo chtějí poznat spektrum těchto požadavků. Jednodenní varianta je určena pouze pro seznámení. Ve dvoudenní variantě se věnujeme i příkladům plnění těchto požadavků v praxi.

Obsah

 • Základní požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 – pouze ve dvoudenní variantě.
 • Nároky na plnění relevantních právních požadavků ČR / EU.
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s vodami
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady
 • Zákon č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech
 • Změny ve srovnání s dosud platnou verzí
 • Obsah nového zákona a povinnosti z něj vyplývající pro aplikaci v praxi
 • Zákon č. 542/2020 Sb. – Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Obsah nového zákona a jeho aplikace v praxi
 • Platná znění prováděcích předpisů pro nakládání s odpady a jejich výklad
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Legislativní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
 • Shrnutí – výhody kontroly relevantních požadavků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Jednodenní kurz školí vždy Ing. Tomáš Hezina PhD., dvoudenní kurz školí vždy Ing. Monika Čiperová.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Environmentální legislativa

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.