Detail kurzu

Environmentální legislativa

Zaváděním environmentálních systémů (EMS) a jejich správou ve firmách bývají pověřováni nejen zástupci vedení pro EMS, ale často i stávající představitelé vedení pro kvalitu. Těm obvykle chybí ucelený přehled o environmentální legislativě, jejíž dodržování je pro firmu povinností. Na potřebu souhrnné infor­movanosti o dané oblasti reagujeme tímto kurzem.

Absolventi předchozích běhů kurzu oceňují především praktickou použitelnost a zejména aktuálnost sdělených informací, neboť právě environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence změn je mimořádně vysoká. Pro každý běh kurzu je zpracován formou přílohy ke studijním materiálům pro účastníky vždy k datu konání kurzu aktuální přehled platné environmentální legislativy.

Záměr

Souhrnně seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z požadavků normy ČSN EN ISO 14001, příp. nařízení EMAS.

Určeno

Zástupcům vedení pro EMS, QMS a dalším pracovníkům podnikového mana­gementu, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environ­mentální legislativy i všem ostatním, kdož chtějí poznat spektrum těchto požadavků.

Obsah

 • Základní požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016
 • Nároky na plnění relevantních právních požadavků
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s vodami
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady
 • Zákon č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech
 • Změny ve srovnání s dosud platnou verzí
 • Obsah nového zákona a povinnosti z něj vyplývající pro aplikaci v praxi
 • Zákon č. 542/2020 Sb. – Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • Obsah nového zákona a jeho aplikace v praxi
 • Platná znění prováděcích předpisů pro nakládání s odpady a jejich výklad
 • Legislativní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Legislativní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
 • Shrnutí – výhody kontroly relevantních požadavků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Environmentální legislativa

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Název firmy *
  IČO *

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.