Ing. Monika Čiperová

foto lektora Monika Čiperová

Po absolvování Vysoké školy zemědělské se specializovala na oblast životního prostředí, především z hlediska pochopení a správné interpretace legislativních požadavků. Postupně tuto oblast rozšířila o znalost systémů environmentálního managementu. Je expertkou pro konzultace v oblasti ochrany životního prostředí s bohatými zkušenostmi z různých výrobních i nevýrobních oblastí.

Působí jako poradkyně pro zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001)). Je externí auditorkou EMS a zkušenou lektorkou pro výcvik personálu v oboru životního prostředí a jeho legislativy. Je držitelkou certifikátu Manager EMS a Auditor EMS.