Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

foto lektora Tomáš Hezina

Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP a je držitelem certifikátů ve všech těchto oblastech.