Detail kurzu

Nakládání s chemikáliemi – legislativa ČR, REACH a CLP

Asi každý, kdo v rámci svého funkčního zařazení ve firmě nebo v organizaci alespoň částečně přichází do styku s oblastí nakládání s chemickými látkami a přípravky, má své zkušenosti s poměrně rozsáhlou legislativou, která tyto činnosti reguluje. Tato legislativa je současně v důsledku permanentních změn v řídících dokumentech EU podrobována neustálému rozšiřování. Nabízeným kurzem, vedeným zkušeným lektorem praktickou formou, chceme seznámit se současnou závaznou podobou legislativy v dané oblasti a pomoci tak ke kvalifikovanější orientaci zúčastněných.

Záměr

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.

Určeno

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.

Obsah

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů a jeho současné platné znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho současná podoba
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů a pozdějších úprav
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a jeho současné znění
 • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Nakládání s chemikáliemi – legislativa ČR, REACH a CLP

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.