Detail kurzu

BOZP legislativa

Vzdělávací kurz „BOZP Legislativa pro Auditory“ je systematickým průvodcem českou legislativou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s důrazem na potřeby auditorů. Kurz se důkladně zabývá jednotlivými právními předpisy, jako jsou Zákoník práce, Zákon o BOZP, Zákon o ochraně veřejného zdraví, a další relevantní vyhlášky a nařízení vlády.

V kurzu postupně projdeme jednotlivé legislativní body, takže pochopíte význam požadavků ustanovení a ukážeme si, jak efektivně auditovat a zajišťovat soulad s příslušnými předpisy. Díky tomu lépe porozumíte české legislativně BOZP a posílíte své schopnosti v oblasti auditu.

Záměr

Záměrem kurzu „BOZP Legislativa pro Auditory“ je poskytnout účastníkům komplexní a hluboké porozumění české legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s důrazem na její konkrétní aplikaci v auditním procesu. Účastníci se naučí systematicky interpretovat a aplikovat požadavky zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou klíčové pro BOZP.

Pro firmu, která své zaměstnance na tento kurz vysílá, to znamená posílení BOZP kompetencí svých pracovníků. Zlepšené povědomí o legislativě a schopnost efektivně auditovat BOZP může vést k vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě, minimalizaci rizik pracovních úrazů, sjednocení postupů a zajištění souladu s příslušnými předpisy.

Určeno

Kurz „BOZP Legislativa pro Auditory“ je určen pracovníkům, kteří jsou nebo budou vykonávat roli auditorů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tato školení jsou relevantní zejména pro ty, kteří mají odpovědnost za kontrolu, hodnocení a sledování dodržování BOZP legislativy ve firmě.

Obsah

Kurz BOZP legislativa pro auditory poskytuje detailní vhled do následujících legislativních aspektů, včetně interpretace a praxe spojené s jejich aplikací:

Zákoník práce č. 262/2006

 • Definice práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Pravidla pracovní doby, odpočinku a dovolené.
 • Postupy při pracovním úrazu a nemoci.

Zákon o BOZP č. 309/2006

 • Specifikace povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Způsoby a pravidla provádění revizí BOZP.

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

 • Pravidla pro udržování hygienických standardů v pracovním prostředí.
 • Ochrana před škodlivými vlivy a riziky spojenými s pracovní činností.

Zákon č. 373/2011

 • Specifikace některých podrobností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 79/2013

 • Konkrétní technické normy a pravidla v oblasti BOZP.

Nařízení vlády č. 168/2002

 • Postupy pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Vyhláška č. 361/2007

 • Specifikace podrobností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 272/2011

 • Pravidla týkající se organizace BOZP v podnicích.

Nařízení vlády 201/2010

 • Postupy pro prevenci rizik při práci.

Vyhláška č. 180/2015

 • Konkrétní požadavky na vyhrazená technická zařízení.

Nařízení vlády č. 375/2017

 • Pravidla pro organizaci BOZP při práci s vyhrazenými chemickými látkami.

Zákon 250/2021 a nařízení vlády 190-194/2022

 • Požadavky na vyhrazená technická zařízení v souladu s aktuální legislativou.

Zakončení

Poznámka

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon