Detail kurzu

BOZP legislativa nejen pro auditory

Vzdělávací kurz „BOZP Legislativa nejen pro auditory“ je systematickým průvodcem českou legislativou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Kurz se důkladně zabývá jednotlivými právními předpisy, jako jsou Zákoník práce, Zákon o BOZP, Zákon o ochraně veřejného zdraví, a další relevantní vyhlášky a nařízení vlády.

V kurzu postupně projdeme jednotlivé legislativní body, takže pochopíte význam požadavků ustanovení a ukážeme si, jak efektivně auditovat a zajišťovat soulad s příslušnými předpisy. Díky tomu lépe porozumíte české legislativně BOZP a posílíte své schopnosti v oblasti auditu.

Záměr

Záměrem kurzu „BOZP Legislativa pro Auditory“ je poskytnout účastníkům komplexní a hluboké porozumění české legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s důrazem na její konkrétní aplikaci v auditním procesu. Účastníci se naučí systematicky interpretovat a aplikovat požadavky zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou klíčové pro BOZP.

Pro firmu, která své zaměstnance na tento kurz vysílá, to znamená posílení BOZP kompetencí svých pracovníků. Zlepšené povědomí o legislativě a schopnost efektivně auditovat BOZP může vést k vyššímu standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě, minimalizaci rizik pracovních úrazů, sjednocení postupů a zajištění souladu s příslušnými předpisy.

Určeno

Kurz „BOZP Legislativa pro Auditory“ je určen pracovníkům, kteří jsou nebo budou vykonávat roli auditorů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tato školení jsou relevantní zejména pro ty, kteří mají odpovědnost za kontrolu, hodnocení a sledování dodržování BOZP legislativy ve firmě.

Obsah

Kurz BOZP legislativa pro auditory poskytuje detailní vhled do následujících legislativních aspektů, včetně interpretace a praxe spojené s jejich aplikací:

Zákoník práce č. 262/2006

 • Definice práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Pravidla pracovní doby, odpočinku a dovolené.
 • Postupy při pracovním úrazu a nemoci.

Zákon o BOZP č. 309/2006

 • Specifikace povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Způsoby a pravidla provádění revizí BOZP.

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

 • Pravidla pro udržování hygienických standardů v pracovním prostředí.
 • Ochrana před škodlivými vlivy a riziky spojenými s pracovní činností.

Zákon č. 373/2011

 • Specifikace některých podrobností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vyhláška č. 79/2013

 • Konkrétní technické normy a pravidla v oblasti BOZP.

Nařízení vlády č. 168/2002

 • Postupy pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Vyhláška č. 361/2007

 • Specifikace podrobností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 272/2011

 • Pravidla týkající se organizace BOZP v podnicích.

Nařízení vlády 201/2010

 • Postupy pro prevenci rizik při práci.

Vyhláška č. 180/2015

 • Konkrétní požadavky na vyhrazená technická zařízení.

Nařízení vlády č. 375/2017

 • Pravidla pro organizaci BOZP při práci s vyhrazenými chemickými látkami.

Zákon 250/2021 a nařízení vlády 190-194/2022

 • Požadavky na vyhrazená technická zařízení v souladu s aktuální legislativou.

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Pro dvoudenní variantu kurz opět trvá od 09:00 do 17:00m, pokud se účastníci nedomluví na dřívějším začátku.

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

BOZP legislativa nejen pro auditory

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.