Detail kurzu

Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025

Norma ČSN EN ISO/IEC 17025 je mezinárodně uznávaný standard laboratorních zkoušek a kalibrací. Jde o soubor požadavků a doporučení, která představují „pravidla hry“ pro laboratoře, jejichž cílem je dosažení vysoké úrovně kvality a spolehlivosti. Když laboratoř dodržuje normu ISO/IEC 17025, zákazníci se mohou spolehnout, že její výsledky jsou přesné, konzistentní a důvěryhodné. To platí pro různá odvětví, od lékařství až po průmysl.

Kurz „Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025“ vás provede klíčovými aspekty této normy během jednoho intenzivního dne. Přiblížíme vám základní strukturu normy, definice klíčových termínů a obecné požadavky, abyste lépe porozuměli jejímu významu pro vaši laboratoř. Prohloubíte své dovednosti a získáte klíčové kompetence pro efektivní řízení laboratorních procesů, což přinese výrazné zvýšení kvality a důvěryhodnosti vašich výsledků.

Jestliže stojíte před výzvou akreditace laboratoře nebo zvyšování důvěryhodnosti vaší práce, tento kurz vám poskytne potřebné nástroje. Kurz zahrnuje i praktické příklady a výklady pro lepší porozumění implementace této normy ve výzkumných laboratořích.

Záměr

Cílem kurzu je seznámit účastníky s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, vybavit je teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi pro její efektivní zavedení do pracovní praxe. Zároveň poskytuje praktické nástroje pro úspěšnou implementaci normy ve vaší laboratoři. Získáte konkrétní know-how pro efektivní vedení laboratoře, což povede k vylepšení kompetencí laboratoře a posílení důvěryhodnosti výsledků zkoušek a kalibrací.

Určeno

Kromě laboratorních pracovníků je kurz určen i pro manažerské pozice.

Kurz je ideální pro laboratorní analytiky, techniky a další pracovníky laboratoří, stejně tak pro manažery kvality, interní auditory nebo jakýkoliv personál, který přichází do styku s procesy a požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ať už je jejich cílem seznámit se s požadavky normy, nebo chtějí posunout svou laboratoř na vyšší úroveň kvality a spolehlivosti výsledků.

 

 

Obsah

Základní struktura normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nejprve se seznámíme s klíčovými prvky normy a zásadními body, které norma stanovuje. Účastníci budou důkladně seznámeni s jednotlivými kapitolami a se způsobem, jakým norma organizuje požadavky pro laboratoře.

Termíny, definice, obecné požadavky

V této části se budeme věnovat důležitým termínům a definicím, které norma používá. Účastníci získají jasné pochopení klíčových pojmů, které jsou klíčové pro interpretaci normy, a určíme obecné požadavky, které musí laboratoře splňovat.

Požadavky na strukturu laboratoře

Pomůžeme účastníkům pochopit, jak má být laboratoř organizována. To zahrnuje požadavky na organizační strukturu, odpovědnosti, pravomoci a vztahy uvnitř laboratoře, což pomáhá zajistit transparentní a efektivní provoz.

Požadavky na zdroje

Zaměříme se na zajištění dostatečných a vhodných zdrojů pro provoz laboratoře. Účastníci se dozvědí, jak správně řídit personál, zařízení, materiály a další zdroje.

Požadavky na proces

Budeme se věnovat konkrétním procesům, které musí laboratoř dodržovat. Půjde o hloubkový pohled na jednotlivé kroky od vzorkování až po vyhodnocení výsledků a následné zpracování dat.

Požadavky na systém managementu

Budeme se zabývat obecnými požadavky na systém řízení kvality, který musí laboratoř mít implementován. Účastníci získají vhled do zásadních prvků pro efektivní a konzistentní vedení laboratoře.

Přínos akreditovaného pracoviště (laboratoře) pro zákazníky

Zdůrazníme výhody pro zákazníky spolupracující s akreditovaným pracovištěm. Účastníci pochopí, proč je akreditace důležitá, a budou schopni efektivně komunikovat s klienty o přidané hodnotě.

Praktické zkušenosti se zaváděním normy do praxe

Účastníci se seznámí s konkrétními příklady a příběhy ze skutečné praxe, což jim pomůže lépe pochopit, jak normu aplikovat v reálném prostředí laboratoře.

Přehled související legislativy a odborných norem

Na závěr poskytneme účastníkům komplexní pohled na další legislativu a odborné normy, které mohou ovlivnit laboratorní činnost. Zaměříme se i na řešení souvislostí a konfliktů mezi normami.

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, vody, chlebíčky, ovoce, zákusek, sladké).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Zkušební a kalibrační laboratoř dle ISO/IEC 17025

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.