Detail kurzu

Jednání a prezentování v angličtině

Schopnost jednat a prezentovat v anglickém jazyce je pro řadu vedoucích i řadových pracovníků každodenní nutností. Své jazykové kompetence mohou průběžně rozvíjet s pomocí štědré nabídky jazykových škol, učitelů i online zdrojů.

Náš dvoudenní kurz nabízí rázný, povzbuzující impulz v podobě intenzívního tréninku komunikačních jazykových dovedností v situacích, které simulují profesní prostředí účastníků a zohledňují jejich autentické potřeby a nastavení.

Záměr

Umožnit účastníkům, aby se ponořili hlavou, srdcem i tělem do živé interakce a po dvou dnech vypluli o notný kus dál s posíleným sebevědomím a čerstvou motivací.

Určeno

Všem, kdo ke své práci potřebují sebejistotu v komunikaci v angličtině, a to jak profesní, tak běžné kolegiální.

Obsah

  • Zmapování konkrétních potřeb účastníků
  • Usazení se v terminologii relevantní pro dané pracovní prostředí
  • Intenzívní zkoušení komunikace a prezentace v různých fázích jednání/porad/telefonických rozhovorů/online schůzek či konferencí
  • Sebereflexe a konstruktivní zpětná vazba
  • Vědomá komunikace ve vztazích
  • Plán dalšího rozvoje

Účastníci budou v průběhu kurzu dostávat pracovní materiály k aktuálnímu využití a inspiraci, které budou zároveň sloužit po skončení kurzu jako zdroj pro další opakování a zdokonalování. Součástí výuky jsou video-ukázky komunikace rodilých mluvčích.

Celý kurz probíhá v anglickém jazyce. Vstupy v češtině jsou možné tam, kde podpoří proces učení.

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

1. den:
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

2. den:
08:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon