Detail kurzu

Zdravotnické prostředky dle MDR 2017/745 (CE)

Aby mohl být zdravotnický prostředek uveden na trh v European Economic Area (EEA), musí pro něj výrobce získat CE značku. Označení shody CE je důkazem toho, že produkt vyhovuje platným zákonům a předpisům EU, zejména pak Nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR 2017/745). V současné době je CE značka vyžadována ve více než 30 evropských zemích.

Záměr

Účastníci kurzu získají na základě předaných teoretických znalostí a uvedených praktických příkladů  ucelený přehled o povinnostech výrobců a dalších hospodářských subjektů v oblasti zdravotnických prostředků pro jejich vývoj, schválení a sledování po uvedení na trh v EEA.

Určeno

Pro malé, střední i velké firmy zabývající se vývojem a výrobou dokončených zdravotnických prostředků pro trh v EEA. Vhodné zejména pro pozice: tvůrce technické dokumentace, specialista pro registrace, manažer – ředitel pro registrace, projektový manažer, manažer pro jakost a systémy jakosti, zástupce dovozců a importérů, kteří mají na starost plnění legislativních požadavků či osoba odpovědná za dodržování právních předpisů /PRRC/.

Obsah

 • Vytvoření regulatorního plánu k dosažení CE značky.
 • Přechod z MDD na MDR.
 • Výběr a nasmlouvání oznámeného subjektu (Notified Body).
 • Výběr a nasmlouvání osoby odpovědné za dodržování právních předpisů (PRRC) podle Článku 15 Nařízení EU MDR.
 • Určení třídy vašeho prostředku podle Článku 51 Nařízení EU MDR.
 • Podpora vašich aktivit v oblasti řízení rizik v souladu s normou ISO 14971.
 • Tvorba plánu a zprávy o klinickém hodnocení (CER) podle MEDDEV 2.7 / 1 a celková klinická strategie pro získání CE značky.
 • Implementace nebo vylepšení systému řízení kvality, nejlépe v souladu s ISO 13485.
 • Spolupráce s vývojovým týmem na zajištění toho, aby vývojové činnosti, včetně testování návrhu, byly prováděny v souladu s harmonizovanými normami EU a dalšími platnými požadavky.
 • Regulatorní podpora klinickým zkouškám, které budou sloužit ke shromáždění dostatečných klinických dat pro získání označení CE.
 • Plán činností po uvedení na trh (PMS)
 • Předání technické dokumentace oznámenému subjektu (NB a její obhajoba až do úspěšného získání CE značky
 • Spolupráce s hospodářskými subjekty, včetně výběru a jmenování zplnomocněného zástupce pro EU, pokud nemá firma sídlo v EU.
 • Podpora činností v oblasti sledování po uvedení na trh (audity ISO a EU MDR prováděné vaším certifikačním / oznámeným subjektem, údržba QMS, údržba technické dokumentace, oznámení o změnách vašemu NB, PMS zpráva, vigilance, PSUR, SSCP, PMCF atd.)
 • Revize stávající technické dokumentace pro výrobek, nebo její vytvoření v souladu s Přílohou II  a III Nařízení MDR EU.

Technická dokumentace – Příloha II

 • Popis a specifikace prostředku, včetně jeho variant a příslušenství
  • Popis a specifikace prostředku
  • Odkaz na předchozí a podobné generace prostředku
 • Informace, které má poskytnout výrobce (štítky, návody)
 • Informace o návrhu a výrobě
 • Obecné požadavky na bezpečnost a účinnost (GSPR)
 • Analýza přínosů a rizik a řízení rizik
 • Ověřování a validace výrobku
  • Před-klinické a klinické údaje
  • Doplňující informace požadované ve specifických případech

 Technická dokumentace týkající se sledování po uvedení na trh – Příloha III

 • Plán sledování po uvedení na trh (PMS Plan)
 • Pravidelně aktualizovaná zpráva o bezpečnosti podle článku 86 (PSUR) a zpráva o sledování po uvedení na trh podle článku 85 (PMS)

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

Časový program kurzu:

8:45 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

 

Během programu v prezenční formě bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, pití, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

 

Objednávka kurzu

Název kurzu

Zdravotnické prostředky dle MDR 2017/745 (CE)

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.