Základy štíhlé výroby Lean Management

Detail kurzu

Základy štíhlé výroby (Lean Basics)

Lean management je moderní metodika, která se zaměřuje na maximalizaci efektivity a minimalizaci plýtvání v organizaci. Účastníci kurzu získají hlubší povědomí o tom, jak efektivně využívat zdroje, snižovat náklady a zvyšovat kvalitu produktů a služeb. Díky kombinaci teorie a praktických cvičení se účastníci naučí, jak aplikovat Lean principy v různých oblastech a zvýšit výkonnost svých týmů.

Záměr

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní vhled do Lean managementu a jeho praktického využití. Účastníci se naučí, jak identifikovat a eliminovat plýtvání v různých pracovních procesech, což přispěje k větší efektivitě a zlepšení kvality v jejich organizaci. Kurz je navržen tak, aby absolventi získali praktické dovednosti pro implementaci Lean principů a nástrojů ve svém pracovním prostředí. Absolvováním kurzu budou účastníci schopni vést zlepšovací projekty, snižovat náklady a zvyšovat konkurenceschopnost svého podniku.

Určeno

Kurz  je určen pro všechny, kdo se ještě s Lean nesetkali a dále pro všechny, kdo chtějí porozumět a aplikovat zásady a nástroje Lean managementu ve svých pracovních procesech.

Obsah

Lean v současném tržním prostředí

Kurz začíná základním úvodem do Lean managementu a jeho významu v dnešním podnikatelském prostředí. Účastníci získají povědomí o tom, jak Lean přispívá ke konkurenceschopnosti organizací.

Lean a historické milníky

Tato část kurzu se věnuje historickému vývoji Lean konceptu a důležité roli, kterou hrají zaměstnanci v Lean organizaci. Účastníci porozumí vývoji a významu Lean v průběhu let.

7+2 druhy plýtvání (praktický nácvik)

Účastníci budou prakticky cvičit identifikaci 7 základních druhů plýtvání a dvou specifických pro Lean. Tím získají dovednosti pro eliminaci ztrát ve svých procesech.

Úloha zaměstnanců v rámci štíhlé výroby

Tato část kurzu se zabývá paradigmatem řízení změny a úlohou zaměstnanců v procesu implementace Lean principů. Účastníci se naučí, jak efektivně zapojit zaměstnance do zlepšování procesů.

Nástroje štíhlé výroby (Lean House)

Účastníci se seznámí se souborem nástrojů a technik používaných v Lean managementu k dosažení štíhlejší a efektivnější výroby. Jejich prostřednictvím organizace dosahují vyšší produktivity, snižují plýtvání a zvyšují kvalitu svých výrobků.

Hra – Tok jednoho kusu (One Piece Flow)

Praktický přístup bude zdůrazněn prostřednictvím hry zaměřené na princip toku jednoho kusu. Účastníci se naučí, jak minimalizovat zásoby a zvyšovat rychlost výrobního procesu.

PULL systém (Kanban)

Účastníci se seznámí s PULL systémem, jeho funkcí a způsobem implementace. Získají dovednosti pro efektivní řízení zásob a minimalizaci plýtvání.

Problem solving – Lean management

Tato část kurzu se věnuje metodám řešení problémů v kontextu Lean managementu. Účastníci budou schopni identifikovat a odstraňovat problémy v organizaci.

Systém denního řízení (boardy, ILMS)

Účastníci se dozví o systému denního řízení a jeho využití pro zlepšení výkonnosti. Naučí se, jak správně využívat boardy a ILMS (Integrated Lean Management System) pro sledování výsledků a řízení procesů.

SMED

Kurz zakončíme diskuzí o Single-Minute Exchange of Die (rychlé přestavbě) a způsobech, jak minimalizovat čas potřebný k přestavbě zařízení. Účastníci budou schopni zvýšit flexibilitu svých procesů a reagovat rychleji na změny na trhu.

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

Objednávka kurzu

Název kurzu

Základy štíhlé výroby (Lean Basics)

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.