Detail kurzu

Základy systémové kvality

Účastníci našich kurzů o systému kvality občas v rámci zpětné vazby uvádějí, že se jim nedostává některých základních znalostí, které by jim umožnily lepší pochopení probírané látky. Nejsou to jen ti, kdo změnili zaměstnání a dostali se do – z hlediska QMS – náročnějšího prostředí, ale v řadě případů i absolventi, kteří se dostali se systémovou kvalitou do styku pouze ve škole (třeba i vysoké). Tento kurz může vhodně doplnit mezeru ve stávající nabídce programů na trhu vzdělávání a seznámí účastníky s praktickým přístupem k řešení jednotlivých požadavků na systém kvality, včetně typických metodik.

Záměr

Seznámit účastníky kurzu s obsahem základních pojmů systémové kvality, s nimiž běžně přicházejí do styku ve svém pracovním zařazení ve firmě se zavedeným a certifikovaným systémem managementu kvality. Na příkladech ukázat, jak se jednotlivé požadavky dají plnit, aby sloužily ku prospěchu firmy a aniž by znamenaly další administrativní zátěž.

Určeno

Pracovníkům útvarů zabezpečování kvality ve výrobních firmách, interním auditorům a všem ostatním, kteří se potřebují v systému managementu lépe orientovat.

Tohoto programu lze využít i jako vstupního proškolení nových zaměstnanců.

Obsah

 • Co je kvalita (znaky kvality vč. jejich zadání, pomy jako chyba, vada, neshoda,…)
 • Typy specifikací (zákaznické, mezinárodní normy, zákonné požadavky,….)
 • Kvalita výrobku – základní charakteristiky – co kontrolujeme měřením a jak a co kontrolujeme srovnáváním a jak
 • Proces (model želvy, hodnocení výkonnosti procesů- např. ppm,…)
 • Systém managementu kvality (ISO 9001/IATF 16949)
 • Základy pro pochopení řízené dokumentace (revize, řízený dokument a záznam, pravidla dobré dokumentační praxe, požadavky na archivaci a skartaci apod.)
 • Přehled některých základních pojmů a nástrojů v oblasti systému kvality
 • Co je kontrolní plán a jaký má být jeho obsah, typy výrobních kontrol
 • Zacházení s neshodným/podezřelým dílem
 • Reklamace a jak se řeší
 • Postupy řešení problémů  (8D, 5Why, Ishikawa,…), zlepšování
 • Typy auditů (systémový, procesní, výrobkový/ 1., 2. a 3. stranou
 • Základy metrologie (k čemu slouží kalibrace měřidel, co to je, co je systém měření, MSA)

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Pozn.: Vypsané termíny školí lektorka Ing. Helena Nováková.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Základy systémové kvality

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.