Detail kurzu

První pomoc a neodkladná resuscitace

Záměr

Absolvent kurzu bude vybaven potřebnými znalostmi pro činnost v poskytování první pomoci a neodkladné resuscitaci a své znalosti bude umět prakticky uplatnit. Bude schopen samostatně vyhodnotit a použít správný postup při poskytování první pomoci a neodkladné resuscitaci a zahájit následné život zachraňující postupy do příjezdu Rychlé záchranné zdravotnické služby (RZZS).

Určeno

Školení je určeno především zaměstnancům podniků a organizací, výrobních a rizikových úseků, jakož i zaměstnancům s potřebou rozšíření vědomostí a znalostí daného tématu. Jedná se především o osoby, které pracují v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu, nebo do pracovního poměru v tomto prostředí nově nastoupily.

Obsah

 • Úvod do první pomoci
 • Přístup ke zraněným osobám a osobám v bezvědomí
 • Šokové a ostatní neodkladné stavy
 • Úraz a ostatní neodkladné stavy
 • Obvazové techniky a používané prostředky
 • Akutní stavy v psychiatrii
 • Neodkladná resuscitace, transport zraněného
 • Praktický nácvik v poskytování první pomoci
 • Závěrečné přezkoušení – výstupní test a praktická zkouška

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

Časový program kurzu:

 • 08:45 – 09:00 Prezence
 • 09:00 – 14:00 Odborný program

Během programu v prezenční formě bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon