Tomáš Hochman

foto lektora Tomáš Hochman

Po absolvování technického vzdělání dlouhodobě působil ve složkách Integrovaného záchranného sboru ČR, kde v pozici instruktora Ministerstva vnitra ČR školil a vedl výcviky příslušníků IZS, úzce spolupracoval s Hasičským záchranným sborem, Zdravotní záchrannou službou a Leteckou službou Ministerstva vnitra. V současné době působí jako zkušený lektor a je držitelem certifikátu Manažer vzdělávání dospělých AIVD. Působí jako garant praktického výcviku poskytování první pomoci.