Detail kurzu

Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910

Kurz „Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910“ se zaměřuje na úpravu úředních a jiných dokumentů v souladu s aktuální českou technickou normou ČSN 01 6910 (2014). Norma je důkladně představena jako základní zdroj informací o tématu a systematicky se zabývá tematickými okruhy spojenými s úpravou textů.

Kurz se věnuje úpravě úředních i jiných dokumentů podle aktuálního znění české technické normy ČSN 01 6910 (2014), již důkladně představuje jako základní a v některých ohledech nezastupitelný zdroj informací o tématu. Systematicky probírá tematické okruhy jako rozložení textu na stránce, tvorbu a úpravu odstavců, užívání různých druhů písem, psaní adres, značky a zkratky, čísla a číslice, psaní výčtů, tvorbu tabulek aj., a to s důrazem na praktické využití všech poznatků.

Lektor představuje doporučovaná řešení v oblasti úpravy z hlediska jak formálního, tak technického (o co usilovat a jak to technicky provést). Upozorňuje na jevy, v nichž tvůrci dokumentů často volí starší a méně vhodná řešení, někdy s přihlédnutím ke zvyklostem běžným v různých společnostech a vycházejícím ze starších standardů.

Vybraná formátovací pravidla jsou účastníkům předvedena přímo v příkladových dokumentech. Účastníci mohou položit jakékoliv doplňující otázky z vlastní praxe a konzultovat úpravu konkrétních dokumentů.

Záměr

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy úpravy dokumentů podle platných technických norem a poskytnout jim praktické dovednosti pro efektivní upravu textů. Lektor představuje doporučená řešení a upozorňuje na časté chyby a nevhodné postupy při úpravě dokumentů.

Určeno

Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na úpravě úředních a jiných dokumentů v rámci své pracovní činnosti. Je určen administrativním pracovníkům, manažerům, sekretářkám, ale i všem ostatním, kteří se potřebují seznámit s platnými normami a pravidly pro úpravu dokumentů.

Obsah

 • Představení a vysvětlení české technické normy ČSN 01 6910 (2014)
 • Tematické okruhy úpravy dokumentů:
  • rozložení textu na stránce
  • tvorba odstavců
  • používání různých druhů písem
  • psaní adres, značek a zkratek
  • čísla a číslice
  • tvorba výčtů, tabulek aj.
 • Předvedení formátovacích pravidel a doporučených řešení přímo na příkladových dokumentech
 • Možnost položení doplňujících otázek a konzultace s lektorem z vlastní praxe účastníků

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 15:30 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).
Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Název firmy *
  IČO *

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.