Mgr. Jan Táborský

foto lektora Jan Táborský

Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka a úpravy dokumentů. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce (www.syntagma.cz) a přednáší v kurzech zaměřených na pravopis, gramatiku a stylistiku současné češtiny a na úpravu dokumentů (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem například knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické části Mluvnice současné češtiny (2. vyd. Karolinum, 2015) a mnoha e-learnigových kurzů různých druhů.