Detail kurzu

Auditování podle normy ČSN EN ISO 19011:2018

Novela normy ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu – přináší některé nové požadavky, s nimiž musejí být všichni stávající interní auditoři kvality, EMS a BOZP prokazatelně seznámeni.

Tento kurz přináší podrobné informace o obsahu normy ČSN EN ISO 19011:2018 vč. praktických příkladů uplatnění jejích požadavků do dokumentace a zavedení do auditní praxe.

Záměr

Poskytnout nejdůležitější informace o obsahové náplni novely normy ČSN EN ISO 19011:2018 a aktuální zkušenosti s jejím uplatňováním v auditní praxi. Interním auditorům QMS, EMS a BOZP poskytnout možnost povinného doškolení a vystavit jim o tomto doškolení doklad.

Určeno

Manažerům integrovaných systémů managementu ve firmách s certifikovanými subsystémy managementu (QMS, EMS, BOZP podle OHSAS) a interním auditorům, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2018 (max. po 3 letech).

Obsah

  • Hlavní obsahové změny v novele normy ČSN EN ISO 19011:2018
  • Principy auditování podle normy ČSN EN ISO 19011:2018
  • Řízení programu auditu
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování auditu
  • Kompetence, hodnocení a udržování způsobilosti auditorů
  • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými systémy managementu
  • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon