Detail kurzu

Komunikace zejména v pracovních vztazích

Zvládnutí a uplatňování zásad vzájemné komunikace je jedním z klíčových předpokladů dobrého výkonu v řadě rolí, které každý z nás hrajeme v pracovním prostředí i v osobním životě. Efektivní komunikace v našem pojetí je založena na osobní zainteresovanosti a ochotě ke spolupráci s cílem úspěšně zvládat „rizikové“ situace a motivovat obě strany k hledání společných cest. Chcete-li se pod vedením zkušeného psychologa v umění úspěšné a srozumitelné komunikace zdokonalit, přijměte naše pozvání do tohoto výcvikového kurzu.

Kurz je zaměřen zejména na oblast pracovních vztahů, získané poznatky a zkušenosti však lze aplikovat i v soukromé sféře.

Záměr

Poskytnout teoretické znalosti z psychologie osobnosti a praktické komunikační dovednosti, umožňující vytváření efektivních, oboustranně přijatelných, vztahů v pracovním prostředí i mimo něj, prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti.

Určeno

Personalistům, manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracovníkům obchodních úseků, mistrům, asistentkám, sekretářkám, zaměstnancům státní správy, úřadů a institucí.

Obsah

 • Osobnost v komunikaci – jak jednat s různými osobnostními typy
 • Komunikace a její zákonitosti
 • Úvod do komunikace, komunikační pravidla, zásady
 • Podpůrné a brzdící reakce v komunikaci
 • Empatie a její uplatnění v komunikaci
 • Zpětná vazba – přijímání a poskytování
 • Komunikační chyby a problematické výroky v komunikaci
 • Význam efektivní komunikace v pracovních vztazích
 • Cvičení, modelové situace s využitím konkrétních námětů účastníků kurzu

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

  E-mail nebo telefon