PhDr. František Kučera

foto lektora František Kučera

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zkušený psycholog s bohatou odbornou praxí. V minulosti pracoval ve školství a zdravotní sféře. V současné době působí jako pedagog, individuální i skupinový psychoterapeut, odborný poradce, supervizor, kouč a lektor.
S AGENTUROU ÁMOS spolupracuje téměř od jejího založení v otevřených i podnikových kurzech zaměřených především na rozvoj psychosociálních, komunikačních a manažerských dovedností.
Dlouhodobě se podílí na přípravě a realizaci kurzů pro řídící pracovníky všech úrovní managementu. V rámci své odborné psychoterapeutické praxe vede i výcviky pro začínající psychoterapeuty.

  1. Pracovní zkušenosti

2004 – dosud:             OSVČ, supervizor (sociální zařízení a komerční firmy)

1993 – dosud:             OSVČ, psychoterapie, psychologické poradenství, výcvikový lektor

v psychoterapeutických výcvicích, přednášková činnost pro firmy a školy

1996 – 2004:              učitel psychologie, SPŠ MV Pardubice

1993 – 1997:              psychoterapeut, soukromá ordinace, smlouva s VZP Pardubice

1993 – 1996:              učitel psychologie a češtiny, SZdŠ Chrudim

1984 – 2003:              klinický psycholog, psychiatrická ambulance Chrudim

1983 – 2012:               manželský poradce, Poradna pro rodinu, Chrudim, psychologické poradenství a psychoterapie

1980 – 1984:              učitel na SPgŠ Seč, předměty – čeština, pedagogika a psychologie

1979 – 1980:               učitel na gymnáziu v Pardubicích (předměty pedagogika, psychologie, občanská výchova)

1971 – 1979:              sportovní instruktor, učiliště Průmstav Pardubice

 

  1. Vzdělání a další specializace, rekvalifikace, kurzy

 

2002 – 2004:   Výcvik v integrované supervizi, Asociace poradenských pracovníků ve školství, oprávnění k výkonu supervize

1997:               Trenérský kurz policejních psychologů Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí – Švýcarsko

1991 – 1993:   Pražská psychoterapeut. fakulta

1986 – 1993:   Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR (pětiletý + tři roky Bálint), oprávnění k výkonu psychoterapie

1988:               Speciální průprava na úseku činnosti výchova a vzdělávání ve zdravotnictví

1981:               Doktorát na FF UJEP v Brně (PhDr.)

1971 – 1977:   FF UJEP v Brně – učitelství (Pg – Č)

1967 – 1969:   SPgŠ Litomyšl – obor vychovatelství

1963 – 1966:   SVVŠ Pardubice