PhDr. František Kučera

foto lektora František Kučera

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zkušený psycholog s bohatou odbornou praxí. V minulosti pracoval ve školství a zdravotní sféře. V současné době působí jako pedagog, individuální i skupinový psychoterapeut, odborný poradce, supervizor, kouč a lektor.

S AGENTUROU ÁMOS spolupracuje téměř od jejího založení v otevřených i podnikových kurzech zaměřených především na rozvoj psychosociálních, komunikačních a manažerských dovedností.
Dlouhodobě se podílí na přípravě a realizaci kurzů pro řídící pracovníky všech úrovní managementu. V rámci své odborné psychoterapeutické praxe vede i výcviky pro začínající psychoterapeuty.

Pracovní zkušenosti

 • 2004 – dosud: OSVČ, supervizor (sociální zařízení a komerční firmy)
 • 1993 – dosud: OSVČ, psychoterapie, psychologické poradenství, výcvikový lektor v psychoterapeutických výcvicích, přednášková činnost pro firmy a školy
 • 1996 – 2004: učitel psychologie, SPŠ MV Pardubice
 • 1993 – 1997: psychoterapeut, soukromá ordinace, smlouva s VZP Pardubice
 • 1993 – 1996: učitel psychologie a češtiny, SZdŠ Chrudim
 • 1984 – 2003: klinický psycholog, psychiatrická ambulance Chrudim
 • 1983 – 2012: manželský poradce, Poradna pro rodinu, Chrudim, psychologické poradenství a psychoterapie
 • 1980 – 1984: učitel na SPgŠ Seč, předměty – čeština, pedagogika a psychologie
 • 1979 – 1980: učitel na gymnáziu v Pardubicích (předměty pedagogika, psychologie, občanská výchova)
 • 1971 – 1979: sportovní instruktor, učiliště Průmstav Pardubice

Vzdělání a specializace

 • 2002 – 2004: Výcvik v integrované supervizi, Asociace poradenských pracovníků ve školství, oprávnění k výkonu supervize
 • 1997: Trenérský kurz policejních psychologů Řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí – Švýcarsko
 • 1991 – 1993: Pražská psychoterapeut. fakulta
 • 1986 – 1993: Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR (pětiletý + tři roky Bálint), oprávnění k výkonu psychoterapie
 • 1988: Speciální průprava na úseku činnosti výchova a vzdělávání ve zdravotnictví
 • 1981: Doktorát na FF UJEP v Brně (PhDr.)
 • 1971 – 1977: FF UJEP v Brně – učitelství (Pg – Č)
 • 1967 – 1969: SPgŠ Litomyšl – obor vychovatelství
 • 1963 – 1966: SVVŠ Pardubice