Ing. Petr Rudzan

foto lektora Petr Rudzan

Je absolventem Univerzity Hradec Králové, kde se věnoval studiu finančního řízení a aplikaci informačních technologií. Dále byl studentem Business School Netherland v oblasti řízení a managementu a v oblasti měkkých dovedností studentem Processwork v oboru skupinové psychologie. Je certifikovaným projektovým manažerem podle metody PRINCE2 a disponuje širokým spektrem dovedností, včetně koučování, psychoterapie, facilitace týmových procesů a poradenství pro manažery.

S více než 27 lety zkušeností v oblasti financí, managementu, auditu, projektového managementu a strategického rozvoje, má rozsáhlý pohled na český i mezinárodní korporátní svět. V současné době působí jako poradce a interim manažer, nabízí individuální i týmovou komunikační a mediační podporu včetně řešení konfliktů. Jeho komunikační dovednosti a lektorská činnost jsou dostupné jak v češtině, tak i v angličtině.

Jeho hlavní odborné zaměření zahrnuje oblasti managementu, strategického rozvoje, analytického myšlení, ekonomiky, řešení konfliktů, plánování cílů a priorit, identifikaci rizik a slabých stránek, personální hodnocení a zlepšování pohody (well-being). Jeho síla spočívá v propojení ekonomických, manažerských a psychologických prvků, což mu umožňuje přistupovat k problémům komplexně a efektivně.