Detail kurzu

Interní komunikace je základ

Interní komunikace je základ. Aneb Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Žijeme ve třetím tisíciletí a stále se potkáváme s tím, že zaměstnanci v mnoha firmách a organizacích nevědí, co se kolem nich děje, kam směřují a jak se dál s nimi samotnými počítá. Na tiskovky mohou jen novináři, na oslavné eventy jen celebrity. A tak se o marketingových úspěších či neúspěších firmy dozvídají zaměstnanci často až z médií. Interní komunikace a sdílení informací v organizacích mívají často vážné trhliny.

Připravili jsme pro Vás seminář, vedený koučovacím přístupem lektorky, který poskytne náměty, jak budovat a rozvíjet důvěru zaměstnanců k organizaci či firmě, ve které pracují.

Záměr

Poskytnout nezbytné znalosti a dovednosti, jejichž využití může ve firmě zvýšit důvěru a spokojenost zaměstnanců, především posílením jejich informovanosti a odpovídajícím zapojením do vnitřního dění.

Určeno

Určeno personalistům, pracovníkům na nejrůznějších stupních řízení, a lidem, kteří se v organizaci, firmě, v úřadu či jiné instituci zabývají komunikací se zaměstnanci či vztahy s veřejností a je jim jasné, že základem úspěchu je „udělat si pořádek nejdříve doma a pak rozvíjet komunikaci navenek.“

Obsah

  • Předpoklady dobře fungující interní komunikace ve firmě
  • Firemní kultura a interní komunikace
  • Čeho chceme interní komunikací konkrétně docílit a co nám to přinese
  • Co patří do interní komunikace a kdo je za ni ve firmě na jednotlivých úrovních zodpovědný
  • Potřeby zaměstnanců a potřeby vedení firmy
  • Jaké informace by naši zaměstnanci měli znát, aby rozvíjeli loajalitu a pozitivní pohled na firmu
  • Jaké jsou ve firmě či organizaci naše osobní příležitosti, aby se komunikace se zaměstnanci zlepšila a jak můžeme ze své role tuto komunikaci ovlivnit
  • Jak sdělit informaci, aby jí zaměstnanci rozuměli a přijali ji a jaké k tomu využít efektivní nástroje

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon