Detail kurzu

Vrstvený procesní audit (LPA)

Vrstvený procesní audit (LPA) je nástroj, který slouží k identifikaci a řízení rizik v procesech organizace. Vrstvený procesní audit se zakládá na jednoduchém souboru otázek, které jsou strukturovány do skupin a používány při provádění auditu na konkrétních zařízeních nebo v procesech. Tento nástroj umožňuje organizaci identifikovat potenciální rizika, což vede k včasnému řešení problémů a prevenci jejich opakování.

Díky zapojení různých úrovní managementu zvyšuje vrstvený audit zájem o kvalitu a posiluje kulturu kontinuálního zlepšování. LPA je tak neocenitelným nástrojem pro organizace, které chtějí dosáhnout vyšší úrovně efektivity, snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků.

Záměr

Cílem kurzu Vrstvený procesní audit (LPA) je umožnit absolventům získat dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšné provádění vrstvených procesních auditů a efektivně řídit rizika v procesech. Kurz se zaměřuje na praktické dovednosti pro identifikaci a řešení rizik, tvorbu otázek pro audit, a správné vyhodnocování auditních výsledků. Absolventi budou schopni aktivně přispívat k zlepšení kvality řízení a efektivity procesů ve své organizaci a budou lépe připraveni na výzvy stojící, které moderní řízení procesů přináší.

Určeno

interní auditoři, střední management

Obsah

Tento kurz vám poskytne klíčové dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšné provádění vrstvených procesních auditů (LPA) a zlepšení kvality a efektivity procesů ve vaší organizaci. Budete schopni účinně identifikovat a řešit rizika, což povede k včasnému řešení problémů a prevenci jejich opakování.

1) Představení principů a fungování LPA

V první části kurzu se detailně seznámíme s principy a fungováním Vrstveného Procesního Auditu (LPA). Budeme zkoumat, jak LPA slouží jako klíčový nástroj pro identifikaci rizik v procesech a jakým způsobem přispívá k dosažení kvality a efektivity v organizaci.

2) Analýza rizik v procesech přímo v provozu

Další část kurzu se zaměří na metodiky a postupy, které umožní účinně přistupovat k analýze rizik v procesech, ideálně přímo v provozu. Naučíme se, jak identifikovat potenciální rizika a vyvineme dovednosti pro rychlé a efektivní řešení problémů.

3) Tvorba vzorových otázek a řazení do skupin

V této části kurzu budeme procházet vzorové otázky a naučíme se, jak tvořit otázky pro audit a začlenit je do relevantních skupin. Získáme praktické dovednosti pro přípravu otázek, které budou efektivně zaměřeny na procesy organizace.

4) Praktické odladění otázek během auditu

Následně provedeme praktickou část kurzu, kde budeme definovat a ladit otázky na místě při vzorovém auditu ve skupině. Tato fáze bude simulací reálného auditního procesu a umožní nám získat praktické zkušenosti.

5) Nastavení systémů auditu a vyhodnocení výsledků

Další část kurzu bude věnována nastavení systémů pro provádění auditu, zaznamenávání výsledků a jejich následného vyhodnocování. Naučíme se, jak efektivně spravovat a analyzovat auditní data.

6) Kontinuální zlepšování a propojení s PDCA systémem

Nakonec se budeme zabývat propojením LPA s PDCA (Plan-Do-Check-Act) systémem akčního plánu a neustálým procesem zlepšování. Ukážeme, jakým způsobem LPA může být klíčovým nástrojem pro dosažení kontinuálního zlepšování v organizaci.

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ v češtině a angličtině o absolvování s uvedením rozsahu kurzu a obsahové náplně kurzu, bez omezení platnosti osvědčení.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku, je možno navázat i podporou při rozjezdu LPA a vzorových auditech. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Objednávka kurzu

Název kurzu

Vrstvený procesní audit (LPA)

  Zvolte termín

  Objednavatel kurzu

  Vaše jméno, příjmení, titul *
  Váš telefon (přímá linka) *
  Váš email *
  Jste zároveň účastníkem kurzu?

  Fakturační údaje

  Firma / Jméno *
  IČO

  Účastníci kurzu

  Objednáváte-li kurz pouze pro sebe, účastníky nevyplňujte.
  Jinak přidejte účastníka kurzu >>

  Doplňkové údaje

  Chci doporučit ubytování
  Uplatňuji slevový bonus
  Číslo akce:
  Chcete-li uplatnit slevový bonus, zadejte prosím čísla akce, kterou jste absolvovali v minulosti. Číslo najdete na vystaveném osvědčení o absolvování kurzu. Tištěné slevové poukazy můžete uplatnit při prezenci.

  Vzkaz

  Chcete nám něco vzkázat, na něco se zeptat?
  Vaši objednávku potvrdíme během 2 pracovních dní. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, prosím napište nám nebo zavolejte na +420 775 622 611.