Ing. Bohumír Blažek

foto lektora Bohumír Blažek

Bohumír Blažek absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni v oboru elektronické počítače. Závěrečnou prací na ZČU bylo programování komunikačního SW pro měřicí přístroje (váhy, teploměry).  Jeho praktické zkušenosti pocházejí z víceleté praxe v oborech měření, výběru měřidel, řízení metrologie, kvality a laboratorní činnosti, včetně působení v akreditované kalibrační laboratoři na pozicích vedoucí, manažer kvality a interní auditor.

Lektorské činnosti, poradenství v oboru metrologie a řízení kvality laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 se více věnuje od roku 2016, nabízí především praktické zkušenosti v uvedených oblastech. V současné době působí jako externí lektor a manažer kvality v akreditované kalibrační laboratoři.