Ing. Jan Moravec

foto lektora Jan Moravec

Poté, co úspěšně dokončil studium na strojní fakultě na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, začal Jan Moravec svou profesionální kariéru ve společnosti Philip Morris International. Postupně stoupal v hierarchii a dosáhl pozice Operations Training Supervisor. Právě zde nabyl většinu svých lektorských dovedností a začal se intenzivně věnovat oblasti Lean managementu.

Následovalo období, kdy získával cenné zkušenosti na různých pozicích, včetně Industrial Engineera, Lean Managera a Industrial Engineering Managera. Během této doby vedl klíčové projekty týkající se Operational Excellence a měl na starosti implementaci systému Lean managementu ve společnostech Parker, Amazon, Bühler Motor a Arrow International a to včetně vývoje a realizace školení v této oblasti.

V současnosti působí Jan Moravec jako konzultant specializující se na Lean management. S jeho bohatými zkušenostmi a odbornými dovednostmi můžete na kurzech Ámos očekávat vynikající vedení a podporu při diskusi konkrétních problémů v oblasti Lean managementu (včetně praktické části u Vás na dílně, pokud si u nás objednáte podnikové školení na míru přímo u vás).