Ing. Roman Škulavík

foto lektora Roman Škulavík

Roman Škulavík je absolvent VŠB-TU Ostrava se specializací v řízení jakosti a systémovém inženýrství. Získal zkušenosti v výrobních podnicích, kde působil v oblasti řízení kvality, výroby a technologie.

Od roku 2015 působí jako interim manažer a krizový manažer, kde se zaměřuje na procesní operace, tj. řízení závodu, výroby, kvality a logistiky. Jeho práce zahrnuje deeskalaci situací u zákazníků, relokaci výrobních linek, implementaci nových výrob, kvalifikaci dodavatelů a optimalizaci a zvýšení produkce/prodejů.

S více než 20 lety neocenitelných zkušeností je ochoten sdílet své know-how. Kromě toho působí i jako příležitostný certifikační auditor. Jeho výuka je primárně zaměřena na praktické zkušenosti a aplikaci, spíše než na teoretické koncepty. Nabízí lekce jak v českém, tak v anglickém jazyce.