Ing. Jiří Chaloupka

foto lektora Jiří Chaloupka

Od roku 1991 má Živnostenský list a spolupracuje s českými a slovenskými firmami na téma kvalita.

V 90 . letech minulého století pomáhal budovat systémy managementu kvality.

V tomto století se už zaměřuje na problematiku kvality výrobku. Jezdí po firmách, požádá o výrobek, který firmě vydělává peníze a diskutuje o kontrolách:

 • Co se na výrobku kontroluje měřením?
 • Co se na výrobku kontroluje srovnáváním?
 • Proč se to kontroluje, jaké jsou důsledky?
 • Co dělat, když kontrola nevyjde. Jaké jsou příčiny?

Vysvětluje rozdíly mezi:

 • Kontrolou výrobku a procesu,
 • „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou,
 • regulací a plánem reakce,
 • stabilitou a způsobilostí.

Pomáhá:

 • dělat analýzy rizik,
 • analyzovat výsledky kontrol,
 • navrhovat kontroly,
 • analyzovat příčiny a přijímat nápravná opatření.

Vydal knížku „Jednoduše kvalita“.