Ing. Viktor Janouch, Ph.D.

foto lektora Viktor Janouch

Viktor Janouch získal inženýrský titul na VŠCHT Pardubice v oboru ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, doktorský pak na Univerzitě Pardubice za práci Marketingová komunikace na webových stránkách.

Od roku 2005 se věnuje problematice podnikání a marketingu na internetu, je expertem na online reklamu (Google Partner) a aplikaci umělé inteligence v marketingu a podnikání obecně. Věnuje se také oblasti bezpečnosti online prostředí.

V letech 2007-2014 vyučoval na Univerzitě Pardubice předměty Podnikové informační systémy a Internetový marketing. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2007.

Je autorem několika publikací v oboru internetového marketingu (Albatros Média), autorem skript Podnikové informační systémy (Univerzita Pardubice) a spoluautorem publikace Diferencované řízení vztahů se zákazníky (Grada).

Napsal řadu odborných článků pro Pojistný obzor, IT Systems, Trendy ekonomiky a managementu, Acta academica karviniensia, Marketingové noviny, MMPortál atd.