Ing. Kateřina Kleinová, Ph.D.

foto lektora Kateřina Kleinová

Je absolventkou inženýrského a doktorandského studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Analytická chemie, po jehož ukončení získala zkušenosti s validací metod a zajištění kvality v laboratořích farmaceutické výroby. Posledních 12 let pracovala ve společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky v oblasti řízení systému kvality dle ISO 13485.

Má dlouhodobé zkušenosti s provozem, kontrolou, kvalifikací a monitoringem výrobních čistých prostor dle ISO 14644 a s hodnocením čistoty finálních výrobků. Specializuje se také na koordinaci a validaci sterilizačních procesů dle ISO 11135 a hodnocení biologické bezpečnosti zdravotnických výrobků dle ISO 10993.