Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

foto lektora Zdenka Hanyšová Celá

Služby v oblasti komunikace, PR a v marketingu poskytuje více než 20 let. Má zkušenosti s rozvojem komunikačních dovedností a vztahů ve firmách, školách, neziskovkách a sociálních organizacích, v úřadech a ve veřejné správě. Neziskově pomáhá osvětě a rozvoji netradičních způsobů vzdělávání. Své klienty vede koučovacím přístupem.

Ve svém profesním životě pracovala jako novinářka; zpravodajka, moderátorka a publicistka; tisková mluvčí velké státní organizace i středního města; expertka na PR a komunikaci v soukromé i státní organizaci a ve veřejné správě. Neocenitelné zkušenosti a schopnost klást otázky získala v Českém rozhlase.

V současné době působí jako lektorka a profesionální koučka. Je ředitelkou HanyCom, z. s., zabývající se rozvojem komunikace a PR a spolumajitelkou Tvořivého Čečetkova statku.

Pracuje s předpokladem, že vše, co k rozvoji své osobnosti či k rozvoji organizace potřebujeme, máme v sobě. V atmosféře důvěry pomáhá klientům objevovat tyto své zdroje dále s nimi pracovat. Ráda se potkává s lidmi, kteří vědí, že podstatným předpokladem cokoliv posunout, je chuť a záměr rozvíjet a měnit především sami sebe.

Sama se stále něco nového učí. Své střední ekonomické vzdělání si před svou padesátkou doplnila o studium žurnalistiky (Bc.) na UP Olomouc (2005) a posléze marketingových komunikací (Mgr.) na UTB Zlín (2007).

Svému vlastnímu osobnímu rozvoji, koučinku a mentorinku se pět let (2012 – 2017), absolvovala výcvik 137 hodin profesionálního koučinku v První a Druhé spirále kouče. Tento výcvik je akreditovaný ACSH a schválený ICF – Mezinárodní koučovací federací. Absolvovala výcvik Manažer koučem.

Má ráda lidi a ráda je (i sebe) inspiruje a propojuje. Stále něco tvoří a rozvíjí u sebe umění v aktivním naslouchání, protože už ví, že víc mluvit znamená míň vědět.

Ladí jí věta: Všechno je, jak má být.