Bc. et Bc. Mgr. Monika Sedláčková

foto lektora Monika Sedláčková

Je absolventkou oboru psychologie na univerzitě Palackého v Olomouci. Má za sebou výcviky v oblasti koučování a terapie. Zaměřuje se na osobní rozvoj a psychologické poradenství. Ve své praxi věnuje koučinku, osobnímu rozvoji a taneční terapii.

Mnoho let působila v personální agentuře, kde se věnovala náboru zaměstnanců i internímu školení. Zaměřuje se na témata time managementu, stress managementu, zvládání změn či work-life balance. Podporuje a inspiruje lidi na cestě k vnitřnímu klidu a spokojenosti v každodennosti.

Ve svých přístupech se zaměřuje na propojení mysli a těla. Kombinuje koučovací a terapeutický přístup. Propojuje rozumové, pohybové a meditační techniky.

Vede k hledání řešení nejen na rozumové úrovni, ale i na tělesné a emocionální.

Vede ostatní k přemýšlení jinak.

Inspiraci a zkušenosti do praxe nasbírala v praktických výcvicích a workshopech, v praxi s klienty či v rámci studia psychologie. Pestrou sebezkušeností a seberozvojem je Monice mateřství, kde se – jak říká –  učí šestým rokem se svými dvěma dcerami intenzivnímu sebepoznání a zvládání emocí. Miluje přírodu, cestování, jídlo, seberozvoj a život. Život je pro ni jedno velké dobrodružství plné možností. Jen je uvidět.