Bc. Hanka Čechová

foto lektora Hanka Čechová

Je dlouholetou lektorkou kurzů mindfulness a vědomé komunikace.  Po absolvování FF UK v Praze pracovala řadu let jako tlumočnice se specializací na oblast psychologie, vzdělávání a manažerských dovedností. Podnětem k dalšímu rozvoji lektorských dovedností jí byl dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na pražské DAMU. Je certifikovanou lektorkou přístupu Respektovat a být respektován, Výchova a škola bez poražených a Mindfulness-Based Stress Reduction.

Ve své práci se zaměřuje především na efektivitu komunikace vedoucích pracovníků na základě rozhodnosti, pevnosti, důvěry ve schopnosti vlastní i druhých a vnitřní motivace. Lektoruje v češtině a v angličtině.

Její dvojjazyčnost jí umožňuje absolvovat další vzdělávání v angličtině. V letošním roce dokončila kurz amerického psychiatra D. Siegela The Mindsight Approach to Well-Being: A Comprehensive Course in Interpersonal Neurobiology, který dále rozšiřuje možnosti využívání vědomé pozornosti (mindfulness) v práci s lidmi a osobnostním rozvoji.

V současné době studuje program „Be Mindful, Teach Mindfully, Teach Mindfulness“.