Články autora: "Helena Nováková"

Začátek roku ve znamení podnikových kurzů

Začátek roku ve znamení podnikových kurzů Leden je obvykle měsícem, kdy firmy plánují nové rozvojové projekty a potřebují zajistit školení nebo poradenství, které jim pomůže získat potřebné odborné znalosti a udrží je na správné dráze.

Již v průběhu ledna jsme s plným nasazením realizovali řadu podnikových školení na míru od PPAP pro neautaře, přípravu na FDA inspekce a nezapomněli jsme ani na rozvoj měkkých dovedností a řešení konfliktů.

Stálou klasikou jsou pak školení pro interní auditory, která firmám pomáhají udržet si znalosti o normách ISO 9001, 14001, 45001 apod. nebo školení v oblasti základních nástrojů kvality. Máte-li i vy zájem o individuální školení nebo poradenství?

Dejte nám vědět, připravíme vám školení plně přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.

Nezbytný základ pro laboratorní analytiky, techniky a další pracovníky laboratoří, stejně tak pro manažery, kteří přichází do styku s procesy, nebo vedou laboratoř v souladu s požadavky normy. Kurz vás seznámí s požadavky normy a pomůže vám posunout laboratoř na vyšší úroveň kvality a spolehlivosti výsledků, včetně přípravy na akreditaci. Kurz vede Ing. Bohumír Blažek.

Prohlédnout kurz…

Umělá inteligence (AI) rychle mění průmysl a výrazně ovlivňuje způsob, jakým pracujeme. Tento kurz vám poskytne solidní základy pro pochopení jejího potenciálu v průmyslovém prostředí. Získáte praktické návody pro implementaci AI a budete připraveni na budoucí trendy a inovace. Kurzem vás provede Viktor Janouch. Kurz je dvouhodinový a probíhá on-line. Je určen každému, kdo chce využít potenciál umělé inteligence v praxi.

Prohlédnout kurz…

Od dubna v novém

Od dubna v novém Ateliér Artičok, ve kterém školíme nyní, bude od dubna v rekonstrukci. Proto jsme pro Vás připravili nové prostory blíže centru Hradce Králové, na Eliščině nábřeží. Na obědy to budeme mít kousek do pivnice Kobyla nebo restaurace U Lva. Parkovat můžete přímo před domem a pokud by nebylo místo, otevřené parkoviště je hned za rohem před zimním stadionem. Jen pár minut je to i do parkovacího domu RegioCentrum. Hledáte-li ubytování po dobu kurzu, nyní to budete mít ještě blíže do dvou ubytovacích zařízení, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Jako vždy, abyste nás našli, před každým kurzem zasíláme detailní informace o místě konání. Věříme, že se Vám v nových prostorách bude líbit.

Zajímá Vás něco jiného? Chcete se na něco zeptat? Budu ráda, když mi zavoláte nebo pošlete zprávu.

Vaše Helena

Jaký je tvůj názor?

Nové výzvy MPSV pro odborné vzdělávání zaměstnanců a OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) opět vyhlásilo výzvy pro podporu vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Podnikové vzdělávání a Společně za vzděláváním jsou dvě aktuální výzvy, na které mohou podniky a firmy podávat žádosti o finanční podporu.

Kromě úspory nákladů na vzdělávání přináší tyto výzvy i skvělou příležitostí pro firmy, které chtějí investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. Rozvoj a kvalifikace zaměstnanců je totiž dlouhodobou investicí, která může vést k větší efektivitě, zvýšení kvality práce a zlepšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Výzva: Podnikové vzdělávání

Podnikové vzdělávání je výzva zaměřená na podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podnicích. Žádosti o podporu mohou podniky a firmy předkládat v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů lze zahájit od března roku 2024.

V rámci této výzvy je možné realizovat kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Novinkou v této výzvě je možnost vzdělávání i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Podniky a firmy, které se rozhodnou využít Podnikového vzdělávání, mohou počítat s tím, že získají finanční podporu od státu. MPSV totiž na tuto výzvu poskytuje dotaci až ve výši 80% z oprávněných nákladů na projekt, maximálně však do výše 2 milionů korun. Díky tomu mohou firmy ušetřit výraznou část nákladů na vzdělávání svých zaměstnanců.

MPSV přijímá žádosti pouze do 16.6.2023

Odkaz na výzvu MPSV: Podnikové vzdělávání (047 OPZ+)

Výzva: Společně za vzděláváním

Druhou výzvou, kterou MPSV vyhlásilo, je Společně za vzděláváním. Tato výzva je zaměřena na podporu vzdělávání zaměstnanců a rozvoj dovedností v pracovním prostředí. Podpořit lze kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let a podporu dlouhodobě nezaměstnaných. Žádosti o podporu lze podávat po dobu dvou měsíců a projekty lze začít realizovat od začátku roku 2024.

Pro firmy přináší využití této výzvy mnoho výhod. Získají příležitost zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců a rozšířit jejich znalosti, což může v konečném důsledku vést k větší produktivitě a lepšímu výkonu práce. Kromě toho může být takové vzdělávání motivací pro zaměstnance a zvýšit jejich spokojenost s prací.

Jednou z velkých výhod této výzvy je také to, že podniky mohou získat finanční podporu od státu. Podpora se pohybuje od 70 % do 100 % nákladů na projekt, v závislosti na velikosti podniku a dalších kritériích. Tuto podporu mohou firmy využít například na platby za kurzy, školitele nebo na materiály a technologie potřebné pro realizaci projektu.

Kromě finanční podpory získávají firmy také možnost konzultací s odborníky a poradenskými službami, které jim pomohou při vytváření a realizaci projektu. Tyto služby jsou zdarma a jsou poskytovány v rámci výzvy.

MPSV přijímá žádosti pouze do: 9.5.2023

Odkaz na výzvu MPSV: Společně za vzděláváním (040 OPZ+)

Jak postupovat?

Pravidla pro žadatele, další informace a formuláře ke stažení naleznete na webu MPSV.

Základní informace popisuje přiložená tisková zpráva MPSV (PDF).

Pro které kurzy lze využít?

Výzvy lze využít pro všechny kurzy Agentury Ámos.


Vzdělávací programy MPSV, audit procesu a statistika (02/2023)

Nové výzvy umožňují firmám získat až 100 % finanční podporu na školení zaměstnanců v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Nově mohou podporu čerpat i OSVČ. Využijte výzev, ušetřete peníze a pošlete zaměstnance na kurzy, které zvýší Vaši konkurenceschopnost.

Zobrazit: Bližší informace o výzvách MPSV

Audit procesu dle VDA 6.3 – nové 4. vydání

Audit procesu

V novém vydání je kladen důraz na odhalování rizik v procesu, provázanosti nových produktů s projekovým řízením a v důrazu na používaný software. Přijďte se seznámit a proškolit. Firma nepotřebuje, aby každý, kdo tento proces musí znát, byl certifikovaným auditorem ve smyslu licenčních požadavků VDA. Nejbližší kurz je 3.4.2023 a ještě máme volná místa.

Zobrazit kurz: Audit procesu dle VDA 6.3

Statistické zpracování a interpretace dat

Statistické zpracování dat

Kurz je jednodenním volným pokračováním kurzu Statistické metody v kvalitě. Pokrývá důležitou potřebu správně vyhodnotit nasbíraná data z procesů a měření. Učí, jak prakticky data zpracovat do přehledných grafů a jak je správně interpretovat. V podnikovém provedení upravujeme příklady ukázek dle softwarového zázemí objednatele, např. v oblíbeném Minitabu.

Zobrazit kurz: Statistické zpracování a interpretace dat

Veřejné kurzy konané v dubnu 2023

Zobrazit úplný kalendář

V případě zájmu o školení in-house ve Vaší firmě Vám rádi zpracujeme Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, většinu z nich nabízíme i v provedení on-line.

Nejen prací je člověk živ

V prostorách Agentury Ámos se ne vždy školí. Na svátek MDŽ se u nás sešli malí houslisté se svými podporovateli – takový fanklub třídy Lenky Brtníkové ze ZUŠ Střezina HK. Užili jsme si moc hezký koncert včetně setkání nejen maminek vystupujících dětí. Bylo to inspirující a srdečné.

Jsme rádi, že Agentura Ámos funguje nejen jako místo, kde se můžeme něčemu naučit nebo si své vědomosti utříbit, ale také prostor pro bezpečné setkávání lidí ze stejného oboru, možnost vyměnit si zkušenosti mezi sebou a zpestřit si školení i trochu jinak, třeba výbornou kávou a něčím dobrým k snědku.

Je mi milé, když se rozcházíte ze školení a mezi sebou se domlouváte, že si zavoláte, jak Vám dopadla ta kalibrace… Přestože preferuji osobní setkávání (ať už u Vás v podniku nebo u nás), pokud to jinak nejde, děláme i on-line školení.

S přáním všeho dobrého

Helena Nováková
Agentura Ámos

Jaký je tvůj názor?

Novinky z Hradce Králové (01/2023)

Agentura Ámos Hradec Králové

Jak jsme Vám informovali již minulý rok, od ledna 2023 fungujeme ve stejném personálním složení ale pod novým IČO a v nových prostorách Agentury Ámos Hradec Králové. Flexibilita kurzů v Hradci potvrzuje, že jdeme dobrým směrem. Těšíme se na Vaši chuť se vzdělávat a děkujeme, že volíte právě Agenturu Ámos jako svého partnera ve světě vzdělávání dospělých.

Metrologie v systému kvality

Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii a zároveň i požadavků managementu kvality a životního prostředí ve vztahu k měřidlům a měřicím systémům.  Dozvíte se nejen o požadavcích na záznamy a způsobilost měřidel.

Jednání a prezentace anglicky

Jednání a prezentace anglicky

Nový dvoudenní kurz nabízí Intenzívní procvičování komunikace a prezentace v různých fázích jednání/ porad/ telefonických rozhovorů/ online schůzek či konferencí. Přijďte si osvěžit fráze, bez kterých se neobejdete při prezentacích a jednáních. Celý kurz probíhá v angličtině.

Veřejné kurzy konané v nejbližší době

V případě zájmu o školení in-house ve Vaší firmě Vám rádi zpracujeme Vzdělávací projekt k jakémukoliv tématu z naší nabídky, většinu z nich nabízíme i v provedení on-line.

Jaký je tvůj názor?