Nové výzvy MPSV pro odborné vzdělávání zaměstnanců a OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) opět vyhlásilo výzvy pro podporu vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Podnikové vzdělávání a Společně za vzděláváním jsou dvě aktuální výzvy, na které mohou podniky a firmy podávat žádosti o finanční podporu.

Kromě úspory nákladů na vzdělávání přináší tyto výzvy i skvělou příležitostí pro firmy, které chtějí investovat do vzdělávání svých zaměstnanců. Rozvoj a kvalifikace zaměstnanců je totiž dlouhodobou investicí, která může vést k větší efektivitě, zvýšení kvality práce a zlepšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Výzva: Podnikové vzdělávání

Podnikové vzdělávání je výzva zaměřená na podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podnicích. Žádosti o podporu mohou podniky a firmy předkládat v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů lze zahájit od března roku 2024.

V rámci této výzvy je možné realizovat kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Novinkou v této výzvě je možnost vzdělávání i pro osoby samostatně výdělečně činné.

Podniky a firmy, které se rozhodnou využít Podnikového vzdělávání, mohou počítat s tím, že získají finanční podporu od státu. MPSV totiž na tuto výzvu poskytuje dotaci až ve výši 80% z oprávněných nákladů na projekt, maximálně však do výše 2 milionů korun. Díky tomu mohou firmy ušetřit výraznou část nákladů na vzdělávání svých zaměstnanců.

MPSV přijímá žádosti pouze do 16.6.2023

Odkaz na výzvu MPSV: Podnikové vzdělávání (047 OPZ+)

Výzva: Společně za vzděláváním

Druhou výzvou, kterou MPSV vyhlásilo, je Společně za vzděláváním. Tato výzva je zaměřena na podporu vzdělávání zaměstnanců a rozvoj dovedností v pracovním prostředí. Podpořit lze kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let a podporu dlouhodobě nezaměstnaných. Žádosti o podporu lze podávat po dobu dvou měsíců a projekty lze začít realizovat od začátku roku 2024.

Pro firmy přináší využití této výzvy mnoho výhod. Získají příležitost zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců a rozšířit jejich znalosti, což může v konečném důsledku vést k větší produktivitě a lepšímu výkonu práce. Kromě toho může být takové vzdělávání motivací pro zaměstnance a zvýšit jejich spokojenost s prací.

Jednou z velkých výhod této výzvy je také to, že podniky mohou získat finanční podporu od státu. Podpora se pohybuje od 70 % do 100 % nákladů na projekt, v závislosti na velikosti podniku a dalších kritériích. Tuto podporu mohou firmy využít například na platby za kurzy, školitele nebo na materiály a technologie potřebné pro realizaci projektu.

Kromě finanční podpory získávají firmy také možnost konzultací s odborníky a poradenskými službami, které jim pomohou při vytváření a realizaci projektu. Tyto služby jsou zdarma a jsou poskytovány v rámci výzvy.

MPSV přijímá žádosti pouze do: 9.5.2023

Odkaz na výzvu MPSV: Společně za vzděláváním (040 OPZ+)

Jak postupovat?

Pravidla pro žadatele, další informace a formuláře ke stažení naleznete na webu MPSV.

Základní informace popisuje přiložená tisková zpráva MPSV (PDF).

Pro které kurzy lze využít?

Výzvy lze využít pro všechny kurzy Agentury Ámos.