Články autora: "Pavel Sodomka"

Aktualizováno: Přednáška Prof. Jana Sokola byla zrušena kvůli nemoci

Prof. Jan Sokol

Prof. Jan Sokol

Aktualizováno 20. 2. 2018.

Přednáška pana Prof. Jana Sokola byla zrušena z důvodu nemoci. O případném náhradním termínu Vás budeme informovat.


Agentura ÁMOS ve spolupráci s Římskokatolickou farností Chrudim si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma Politika, náboženství a veřejný prostor, která se uskuteční dne 27. února 2018 od 18 hodin ve Spolkovém domě v Chrudimi. Pozvání k jejímu provedení přijal Prof. Jan Sokol, významný český filosof, vysokoškolský pedagog a publicista.

Prof. Sokol byl mj. poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů, zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V letech 2000 – 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kterou v roce 2000 spoluzaložil.

Využijte prosím této vzácné příležitosti k setkání s mimořádnou osobností českého veřejného života a k vlastnímu obohacení o informace, názory a postoje, které naší dnešní společnosti namnoze bohužel citelně chybí.

Účast na přednášce je zdarma, možnost účasti do naplnění kapacity sálu.


Seminář SYSTÉMY MANAGEMENTU po sedmnácté

Již sedmnácté volné pokračování měl odborný seminář SYSTÉMY MANAGEMENTU, který ve spolupráci s certifikační společností TÜV NORD Czech pořádá Agentura ÁMOS každoročně na jaře v Pardubicích, tentokrát to bylo 16. dubna. Opět se ho zúčastnila téměř stovka zájemců především z výrobních organizací, většinou pracovníků útvarů kvality, ale i ředitelů a majitelů firem z celých Čech i z Moravy. O tom, že drtivou většinu z nich program zaujal, svědčí mj. skutečnost, že – až na pár výjimek – setrvali do samého konce semináře, někteří se zapojili i do závěrečné diskuse.

A jak zněla letošní nabídka? Byla nasnadě: Aktuální informace o připravované novele normy EN ISO 9001:2015, jejíž vydání v originálním znění se očekává letos na podzim, v češtině pak s obvyklým půlročním skluzem. O její chystané podobě referoval jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti systémů managementu Ing. Jaroslav Merta, CSc., působící v daném oboru v řadách RWTÜV a později TÜV NORD Czech již více než 25 let. Z jeho vystoupení vyznělo, že změny, které novela přináší, nebudou jistě takovou „revolucí“, jakou představovala verze této normy z roku 2000, ale určitě přinesou certifikovaným organizacím nové podněty ke zlepšování účinnosti a efektivnosti fungování jejich systémů managementu.

Již před několika lety se ukázalo jako zajímavé a pro účastníky semináře přitažlivé zařazení do programu vždy nějakého komplementárního tématu, se systémy managementu souvisejícího. Například v roce 2013 to bylo téma systémů ochrany informací, loni problematika bezpečnosti výrobku. Letos jsme zvolili – na základě projeveného zájmu některých účastníků loňského setkání – téma ekonomických aspektů fungování systému kvality. Sáhli jsme opět do našeho lektorského sboru a přípravu tématu svěřili tentokrát Ing. Ludvíku Filipovi, který je nejen ekonom – absolvent VŠFS, ale především dlouholetý poradce, auditor a lektor v oboru KVALITA. Ukázalo se, že jsme měli šťastnou ruku. Přednesenými informacemi zaujal a hlavně inspiroval k zamyšlení řadu přítomných, kteří se v tomto smyslu vyjádřili v závěrečných dotaznících spokojenosti a jeho vystoupení odměnili potleskem.

Jako organizátory celé akce nás velmi potěšil nejen počet přihlášených účastníků, ale především jejich skutečný zájem o prezentovanou tématiku, stejně tak jako projevená spokojenost v závěrečném hodnocení. https://www.agentura-amos.cz/aktuality/seminar-systemy-managementu-sedmnacte/ https://www.agentura-amos.cz/aktuality/seminar-systemy-managementu-sedmnacte/ si toho vážíme a všem zúčastněným děkujeme. Jejich důvěra je pro nás závazkem, abychom pro příští rok, kdy Agentura ÁMOS oslaví 25 let své existence, připravili obdobně zajímavá témata, jako tomu bylo letos.

Jaký je tvůj názor?

Výcvik v poskytování první pomoci jinak

Podnikový výcvikový program První pomoc a neodkladná resuscitace se zejména díky zkušenému lektorovi – záchranáři Tomáši Hochmanovi s jeho velmi praktickým pojetím daného tématu stává přitažlivým pro stále větší počet firem. Zejména těch, které již přestalo bavit nudné periodické opakování stále stejných informací v podstatě „kvůli čárce“, ale mají zájem o opravdový výcvik svých zaměstnanců v této doslova životně důležité oblasti.

Záměr kurzu:

Seznámit se základními principy zdravovědy, vysvětlit a procvičit nejefektivnější způsoby poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace v praktických životních situacích.

Určeno:

Všem pracovníkům podniků a organizací z výrobních a rizikových úseků, kteří potřebují v rámci svého pracovního zařazení zvládat techniky poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace, jakož i lépe provádět příslušná školení v rámci BOZP na pracovišti.

Někteří spokojení zákazníci tohoto výcvikového programu:

GEOSAN GROUP, a.s. Praha

nectec Automotive s.r.o. Česká Lípa

nkt cables k.s. Vrchlabí

PRODECO, a.s. Teplice

Řetězy Vamberk spol. s r.o.

Těsnění a pružné elementy, k.s. Opatovice nad Labem

Základní škola Slatiňany

Mesa Parts s.r.o. Vysokov

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s., Trmice

Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o., Horšovský Týn

Všechny další související informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktech, v případě zájmu Vám vypracujeme a zašleme nabídkový Vzdělávací projekt výcvikového kurzu pro Vaši firmu.

Pavel Sodomka, manažer vzdělávacích projektů

Jaký je tvůj názor?

Inovuj, nebo nepřežiješ!

Titulkem vypůjčeným z názvu podle mého názoru skvělé knihy o managementu autora Matthewa J. Kiernana si dovoluji uvést informaci o novinkách v nabídce Agentury ÁMOS pro nadcházející období.

Povzbuzeni dosaženými výsledky naší agentury za I. pololetí, které (snad) svědčí o zvýšeném zájmu o vzdělávací aktivity v důsledku zlepšující se ekonomické situace ve firmách, zařazujeme do plánu II. pololetí 2014 hned 5 novinek. Týkají se převážně oblasti kvality, ale mohou být efektivně využitelné i v jiných částech podnikového managementu, zejména v projekci, TPV, ve výrobě nebo údržbě.

Z názvů jednotlivých programů jejich zaměření převážně vyplývá, detailnější informaci o obsahu, lektorském obsazení a organizačních souvislostech lze získat v sekci kurzy. Proto níže uvádíme jen jejich přehled v pořadí, jak jsou v plánu II. pololetí zařazeny:

– 5S – Kvalita je pořádek

– FTA – Analýza stromu poruchových stavů

– Štíhlá výroba – štíhlé myšlení

– 5 x PROČ a 8D Report

– Dokumentace jako podpora řízení procesů

Všechny tyto programy jsou jednodenní a poskytují základní orientaci pro případné začátečníky v oboru, zároveň však jsou vhodnou příležitostí pro výměnu získaných praktických zkušeností s ostatními pod supervizí zkušených odborníků, kterými naši lektoři bezesporu jsou.

Průběžně inovujeme i obsahy úspěšných dlouhodobě zařazených programů. Tentokrát se jedná zejména o kurzy pro interní auditory kvality, kde ve všech jejich podobách (Interní auditor kvality, Interní auditor kvality v automotive, Interní auditor kvality II – doškolovací kurz) bude podána aktuální informace o obsahové náplni a přípravě k vydání Novely normy ISO 9001:2015.

Přejeme Vám, abyste v naší nabídce opět našli program, který pro Vás či Vaše kolegy bude užitečnou inspiraci a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Pavel Sodomka, Manažer vzdělávacích projektů

 

 

Jaký je tvůj názor?

SYSTÉMY MANAGEMENTU V ROCE 2014

Jednou z nejočekávanějších událostí v oblasti systémů managementu v nejbližším období je chystaná novela základní normy EN ISO 9001, která vstoupí v platnost příštím rokem. Již nyní však je převážně jasné, jaké změny přinese. Podrobnosti o tom i další zajímavé informace z oblasti systémů managementu a jejich certifikace podá na odborném semináři dne 24. dubna 2014 v Pardubicích uznávaný odborník z certifikační společnosti TÜV NORD Czech Ing. Jaroslav Merta, CSc.

Druhým tématem, kterému je seminář věnován, je oblast bezpečnosti výrobku. Vedle stávajících povinností, které výrobcům legislativa z hlediska odpovědnosti (ručení) za výrobek ukládá, přináší mnohé i novela Občanského zákoníku, která vstoupila v platnost počátkem letošního roku. Referovat o tom všem na semináři bude jeden z předních odborníků z této branže – Ing. Jaroslav Rajlich.

Zváni jste všichni, kteří chcete být „IN“ a načerpat informace přímo od pramene na semináři, který má již šestnáctiletou tradici. Těšíme se na Vás na sv. Jiří v Pardubicích! (www.agentura-amos.cz/kurz/systemy…)

Jaký je tvůj názor?

Aktuálně zařazujeme

Novela Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) přinesla od 1. ledna 2014 i řadu změn v ustanoveních Zákoníku práce, které se týkají povinností v oblasti BOZP. Aktuálně zařazený odborný seminář Změny v BOZP ve vazbě na novelu Občanského zákoníku je zaměřen na ty změny, které mají přímý anebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Koná se 27. května 2014 v Pardubicích.

V průběhu semináře budou lektorem Bc. Zdeňkem Šenkem, uznávaným specialistou v oblasti BOZP, poskytnuta praktická doporučení, jak v nových podmínkách vhodně postupovat, aby se organizace vyhnula možnému riziku postihu za neplnění některých nových povinností.

Jaký je tvůj názor?

Systémy managementu v roce 2014

Jednou z nejočekávanějších událostí v oblasti systémů managementu v nejbližším období je chystaná novela základní normy EN ISO 9001, která vstoupí v platnost příštím rokem. Již nyní však je převážně jasné, jaké změny přinese. Podrobnosti o tom i další zajímavé informace z oblasti systémů managementu a jejich certifikace podá na odborném semináři dne 24. dubna 2014 v Pardubicích uznávaný odborník z certifikační společnosti TÜV NORD Czech Ing. Jaroslav Merta, CSc. Druhým tématem, kterému je seminář věnován, je oblast bezpečnosti výrobku. Vedle stávajících povinnosti, které výrobcům legislativa z hlediska odpovědnosti (ručení) za výrobek ukládá, přináší mnohé i novela Občanského zákoníku, která vstoupila v platnost počátkem letošního roku. Referovat o tom všem na semináři bude jeden z předních odborníků z této branže – Ing. Jaroslav Rajlich. Zváni jste všichni, kteří chcete být „IN“ a načerpat informace přímo od pramene na semináři, který má již šestnáctiletou tradici. Těšíme se na Vás na sv. Jiří v Pardubicích!

Podrobnosti o kurzu:

Systémy managementu v roce 2014


Další novinka v naší nabídce kurzů

Zájemcům o legislativu životního prostředí a environmentální systémy je určena nově zařazená akce  v podobě jednodenního kurzu NOVINKY V ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVĚ. Zkušená poradkyně a lektorka Ing. Monika Čiperová poskytne účastníkům kurzu užitečné informace o aktuálních změnách v environmentální legislativě. V obsahu nechybí Novela zákona o odpadech, Zákon o ochraně ovzduší vč. prováděcích předpisů a zasvěcený komentář k vývoji v oblasti nakládání s chemikáliemi. Kurz se koná 23. dubna 2014 v Pardubicích.

Jaký je tvůj názor?

NOVĚ ZAŘAZUJEME

Na základě Vašeho opakovaného zájmu o témata PLÁN KONTROLY A ŘÍZENÍ a ZÁKLADY KALIBRACE MĚŘIDEL je dodatečně zařazujeme do naší nabídky. V případě prvního tématu (PKŘ) se jedná o inovovanou a zkrácenou verzi programu předchozího kurzu KVALITA VÝROBKU A KONTROLNÍ PLÁN, druhý kurz je úplnou novinkou v naší nabídce.

Pavel Sodomka

Jaký je tvůj názor?

Informace o změnách v I. pololetí 2014

Dámy a pánové, vážení přátelé vzdělávání,

v naší nové nabídce vzdělávacích programů naleznete opět několik změn. Vedle aktualizace obsahové náplně jednotlivých kurzů na základě Vašich připomínek je to skutečnost, že náš lektorský sbor opouští po dvacetileté velmi úspěšné spolupráci Ing. Jiří Chaloupka. Pro nadcházející období se rozhodl přijmout nabídku jiné poradenské firmy s podmínkou exklusivity.

Většinu témat, dosud zabezpečovaných Ing. Jiřím Chaloupkou,  přebírá od nového roku  Ing. Jan Matuský, který do jejich inovovaného obsahu promítne své praktické zkušenosti z působení ve firmách, hlavně u dodavatelů automobilového průmyslu. Po zvážení jsme upravili i časové dotace některých kurzů – konkrétně kurz SPC a ZPŮSOBILOST je nově v nabídce jako jednodenní a kurz STATISTICKÉ METODY V KVALITĚ jako třídenní. Všechny další související informace o provedených změnách naleznete na těchto www v rubrice KURZY+ u jednotlivých kurzů.

Děkujeme na tomto místě Ing. Jiřímu Chaloupkovi za spolupráci jménem naší agentury i jménem všech účastníků námi organizovaných kurzů, jejichž vztah ke kvalitě pozitivně ovlivnil. Nám všem pak přejeme, aby nadcházející doba byla nakloněna vzdělávání a aby pro Vás účast na vzdělávacích programech byla inspirací pro Váš další profesní a osobnostní růst.

 Ing. Pavel Sodomka, manažer vzdělávacích projektů

Jaký je tvůj názor?

Setkání zájemců o integrované systémy řízení s pracovníky TÜV NORD Czech

Dne 13. března 2013 se uskutečnilo v pardubickém Domě techniky tradiční – letos již patnácté – setkání zájemců o integrované systémy řízení. Roli moderátora převzal jako každoročně Ing. Jaroslav Merta, CSc., uznávaný odborník z řad certifikační společnosti TÜV NORD Czech s.r.o. Praha, se kterou Agentura ÁMOS toto setkání pravidelně organizuje.

Tentokrát byl v pozici lektora Ing. Merta posílen specialistou na oblast informačních technologií Ing. Františkem Datinským a tím bylo ovlivněno i tématické zaměření celého semináře:

  1. Informace  o současné situaci v certifikaci systémů kvality, environmentu, bezpečnosti práce a dalších subsystémů.
  2. Aktuální informace o stavu příprav novelizace základní normy ISO 9001.
  3. Obsah a poslání standardu ISO IEC 27001 pro ISMS (bezpečnost informací) a standardu ISO IEC 20000 pro ITSM (IT služby), zkušenosti s jejich  zaváděním a certifikací v organizacích.
  4. Společná diskuse nad tématem dalšího možného vývoje integrovaných systémů managementu po 25 letech existence kriteriálních ISO norem.

Skoro čtyřicítka přítomných – převážně z řad klientů TÜV NORD – byla s obsahovým zaměřením semináře i s jeho odbornou a organizační úrovní velmi spokojena. Lze tak alespoň usuzovat nejen z poskytnutých písemných zpětných vazeb, ale mj. z toho, že se mnozí aktivně účastnili diskuse a že téměř všichni zůstali až do samotného závěru.

Poděkování patří nejen oběma lektorům, kteří se díky svým zkušenostem – a zejména mimořádné schopnosti se o ně podělit – o úspěch celé akce zasloužili, ale hlavně všem přítomným, kteří s důvěrou společné pozvání TÜV NORD Czech s.r.o. a Agentury ÁMOS do Pardubic přijali. Jsme rádi, že toho nelitovali.

Ing. Pavel Sodomka

Jaký je tvůj názor?