Inovuj, nebo nepřežiješ!

Titulkem vypůjčeným z názvu podle mého názoru skvělé knihy o managementu autora Matthewa J. Kiernana si dovoluji uvést informaci o novinkách v nabídce Agentury ÁMOS pro nadcházející období.

Povzbuzeni dosaženými výsledky naší agentury za I. pololetí, které (snad) svědčí o zvýšeném zájmu o vzdělávací aktivity v důsledku zlepšující se ekonomické situace ve firmách, zařazujeme do plánu II. pololetí 2014 hned 5 novinek. Týkají se převážně oblasti kvality, ale mohou být efektivně využitelné i v jiných částech podnikového managementu, zejména v projekci, TPV, ve výrobě nebo údržbě.

Z názvů jednotlivých programů jejich zaměření převážně vyplývá, detailnější informaci o obsahu, lektorském obsazení a organizačních souvislostech lze získat v sekci kurzy. Proto níže uvádíme jen jejich přehled v pořadí, jak jsou v plánu II. pololetí zařazeny:

– 5S – Kvalita je pořádek

– FTA – Analýza stromu poruchových stavů

– Štíhlá výroba – štíhlé myšlení

– 5 x PROČ a 8D Report

– Dokumentace jako podpora řízení procesů

Všechny tyto programy jsou jednodenní a poskytují základní orientaci pro případné začátečníky v oboru, zároveň však jsou vhodnou příležitostí pro výměnu získaných praktických zkušeností s ostatními pod supervizí zkušených odborníků, kterými naši lektoři bezesporu jsou.

Průběžně inovujeme i obsahy úspěšných dlouhodobě zařazených programů. Tentokrát se jedná zejména o kurzy pro interní auditory kvality, kde ve všech jejich podobách (Interní auditor kvality, Interní auditor kvality v automotive, Interní auditor kvality II – doškolovací kurz) bude podána aktuální informace o obsahové náplni a přípravě k vydání Novely normy ISO 9001:2015.

Přejeme Vám, abyste v naší nabídce opět našli program, který pro Vás či Vaše kolegy bude užitečnou inspiraci a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Pavel Sodomka, Manažer vzdělávacích projektů

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *