Aktuálně zařazujeme

Novela Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) přinesla od 1. ledna 2014 i řadu změn v ustanoveních Zákoníku práce, které se týkají povinností v oblasti BOZP. Aktuálně zařazený odborný seminář Změny v BOZP ve vazbě na novelu Občanského zákoníku je zaměřen na ty změny, které mají přímý anebo zprostředkovaný dopad do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seminář je určen vedoucím pracovníkům všech typů zaměstnaneckých subjektů, manažerům, personalistům, poradcům a dalším osobám, které se zúčastňují řešení problematiky BOZP, tzn. zaměstnavatelé, zaměstnanci, OZO BOZP, zástupci odborových organizací a ostatní odborná veřejnost. Koná se 27. května 2014 v Pardubicích.

V průběhu semináře budou lektorem Bc. Zdeňkem Šenkem, uznávaným specialistou v oblasti BOZP, poskytnuta praktická doporučení, jak v nových podmínkách vhodně postupovat, aby se organizace vyhnula možnému riziku postihu za neplnění některých nových povinností.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *