Informace o změnách v I. pololetí 2014

Dámy a pánové, vážení přátelé vzdělávání,

v naší nové nabídce vzdělávacích programů naleznete opět několik změn. Vedle aktualizace obsahové náplně jednotlivých kurzů na základě Vašich připomínek je to skutečnost, že náš lektorský sbor opouští po dvacetileté velmi úspěšné spolupráci Ing. Jiří Chaloupka. Pro nadcházející období se rozhodl přijmout nabídku jiné poradenské firmy s podmínkou exklusivity.

Většinu témat, dosud zabezpečovaných Ing. Jiřím Chaloupkou,  přebírá od nového roku  Ing. Jan Matuský, který do jejich inovovaného obsahu promítne své praktické zkušenosti z působení ve firmách, hlavně u dodavatelů automobilového průmyslu. Po zvážení jsme upravili i časové dotace některých kurzů – konkrétně kurz SPC a ZPŮSOBILOST je nově v nabídce jako jednodenní a kurz STATISTICKÉ METODY V KVALITĚ jako třídenní. Všechny další související informace o provedených změnách naleznete na těchto www v rubrice KURZY+ u jednotlivých kurzů.

Děkujeme na tomto místě Ing. Jiřímu Chaloupkovi za spolupráci jménem naší agentury i jménem všech účastníků námi organizovaných kurzů, jejichž vztah ke kvalitě pozitivně ovlivnil. Nám všem pak přejeme, aby nadcházející doba byla nakloněna vzdělávání a aby pro Vás účast na vzdělávacích programech byla inspirací pro Váš další profesní a osobnostní růst.

 Ing. Pavel Sodomka, manažer vzdělávacích projektů


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *