Seminář SYSTÉMY MANAGEMENTU po sedmnácté

Již sedmnácté volné pokračování měl odborný seminář SYSTÉMY MANAGEMENTU, který ve spolupráci s certifikační společností TÜV NORD Czech pořádá Agentura ÁMOS každoročně na jaře v Pardubicích, tentokrát to bylo 16. dubna. Opět se ho zúčastnila téměř stovka zájemců především z výrobních organizací, většinou pracovníků útvarů kvality, ale i ředitelů a majitelů firem z celých Čech i z Moravy. O tom, že drtivou většinu z nich program zaujal, svědčí mj. skutečnost, že – až na pár výjimek – setrvali do samého konce semináře, někteří se zapojili i do závěrečné diskuse.

A jak zněla letošní nabídka? Byla nasnadě: Aktuální informace o připravované novele normy EN ISO 9001:2015, jejíž vydání v originálním znění se očekává letos na podzim, v češtině pak s obvyklým půlročním skluzem. O její chystané podobě referoval jeden z nejuznávanějších odborníků v oblasti systémů managementu Ing. Jaroslav Merta, CSc., působící v daném oboru v řadách RWTÜV a později TÜV NORD Czech již více než 25 let. Z jeho vystoupení vyznělo, že změny, které novela přináší, nebudou jistě takovou „revolucí“, jakou představovala verze této normy z roku 2000, ale určitě přinesou certifikovaným organizacím nové podněty ke zlepšování účinnosti a efektivnosti fungování jejich systémů managementu.

Již před několika lety se ukázalo jako zajímavé a pro účastníky semináře přitažlivé zařazení do programu vždy nějakého komplementárního tématu, se systémy managementu souvisejícího. Například v roce 2013 to bylo téma systémů ochrany informací, loni problematika bezpečnosti výrobku. Letos jsme zvolili – na základě projeveného zájmu některých účastníků loňského setkání – téma ekonomických aspektů fungování systému kvality. Sáhli jsme opět do našeho lektorského sboru a přípravu tématu svěřili tentokrát Ing. Ludvíku Filipovi, který je nejen ekonom – absolvent VŠFS, ale především dlouholetý poradce, auditor a lektor v oboru KVALITA. Ukázalo se, že jsme měli šťastnou ruku. Přednesenými informacemi zaujal a hlavně inspiroval k zamyšlení řadu přítomných, kteří se v tomto smyslu vyjádřili v závěrečných dotaznících spokojenosti a jeho vystoupení odměnili potleskem.

Jako organizátory celé akce nás velmi potěšil nejen počet přihlášených účastníků, ale především jejich skutečný zájem o prezentovanou tématiku, stejně tak jako projevená spokojenost v závěrečném hodnocení. https://www.agentura-amos.cz/aktuality/seminar-systemy-managementu-sedmnacte/ https://www.agentura-amos.cz/aktuality/seminar-systemy-managementu-sedmnacte/ si toho vážíme a všem zúčastněným děkujeme. Jejich důvěra je pro nás závazkem, abychom pro příští rok, kdy Agentura ÁMOS oslaví 25 let své existence, připravili obdobně zajímavá témata, jako tomu bylo letos.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *