Detail kurzu

Fungující LOGISTIKA – znak úspěšné výrobní firmy

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správném čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro očekávané plnění. Program kurzu nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.

Záměr

Poskytnout účastníkům základní informace o možných postupech efektivního řízení toku materiálů a produktů v rámci jejich každodenních pracovních povinností. Současně umožnit pochopení vazeb a vztahů v rámci logistických řetězců, které nejsou omezeny branami firmy, ale sahají daleko za její hranice, jak na vstupu, tak i na výstupu.

Určeno

Pracovníkům firem, kteří se podílejí na jakékoli činnosti v rámci logistického toku. Jedná se tedy o pracovníky všech úrovní, kteří zajišťují kvalitu, nákup, kontrolu, skladování, manipulaci, vychystávání i expedici produktů.

Obsah

  • Podniková logistika
  • Nákupní logistika – logistika materiálového zásobování
  • Výrobní logistika – pohyb materiálu ve výrobním systému
  • Logistika distribuce hotových výrobků
  • Hodnocení a kvantifikace logistických procesů

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Další samostatná školení v oboru „Logistika“ umožní prohloubit dosavadní získané znalosti. Možná témata:

– Logistika skladování – 1 den

– Logistika řízení zásob – 2 dny

– Štíhlá logistika – 2 dny

– Kvalita v logistice – 1 den

 

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon