Články označené: "zákon o odpadech"

Nestihli jste lednový kurz Nakládaní s odpady? (Ámos 4/2021)

Nestihli jste lednový kurz Nakládaní s odpady?

Koncem ledna vzbudil mimořádný zájem program Nakládání s odpady, nový kurz, který reaguje na změny v zákonech odpadového hospodářství. Více firem se na nás obrátilo s dotazem, zda vypíšeme další termín tohoto programu. Bude-li zájem dostatečný, rádi bychom kurz realizovali v průběhu března.

O čem je kurz Nakládání s odpady?

Prakticky všechny výrobní firmy musí odpady řešit. Pro mnoho z nich je však odpadové hospodářství stále ještě spíš obávanou disciplínou než rutinní praxí. Kurz Nakládání s odpady se tak může stát cenným zdrojem informací, který firmě pomůže nastavit správné procesy při nakládání s odpady a uvede je do souladu s platnou legislativou.

Kurz je určen všem, kdo ve firmě zodpovídají za nakládání s odpady nebo se zabývají jejich likvidací. Ing. Monika Čiperová, uznávaná lektorka v oblasti environmentální legislativy, dokáže účastníkům kurzu srozumitelně vysvětlit podstatu platných zákonů a seznámit je s povinnostmi, které z nich vyplývají pro reálnou praxi.

Co o kurzu řekli účastníci lednového termínu?

„Největší přínos z absolvovaného programu byl výklad novinek od paní Čiperové – osoby, která problematice rozumí, zabývá se poradenstvím a má široký rozhled.“

„Skvěle podán výklad nového zákona, perfektní lektorka 🙂 Jsem ráda, že školení proběhlo alespoň distančně.“

„Bezprostřednost lektorky vnesla i do on-line formy přátelskou až domácí atmosféru, vzájemná diskuse byla bez problémů a přínosná. Ze strany Agentury ÁMOS oceňuji i možnost zkoušky spojení před seminářem. Jsem opravdu spokojená.“

Únorové on-line programy

Další plánované akce najdete v Kalendáři akcí. V případě pokračujícího zákazu otevřených akcí překlopíme plánované kurzy do on-line podoby.

Plánujete realizovat individuální vzdělávací projekt u Vás ve firmě? Napište nám, jaké téma by Vás zajímalo, podíváme se, co pro Vás můžeme udělat.

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky (+420 469 638 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).


Nejzajímavější programy do půlky února (Ámos 3/2021)

Nejzajímavější programy do půlky února

Zařazení úplně nového programu Nakládání s odpady v minulém týdnu vzbudilo Váš mimořádný zájem. Jistě to je dáno aktuálností tématu (platnost Zákona o odpadech a Zákona o výrobcích s ukončenou životností od 1. ledna 2021), ale i lektorkou Ing. Monikou Čiperovou, která informace o znění nových zákonů a jejich prováděcích předpisech umí podat nejen kvalifikovaně, ale především ve vztahu k praxi.

Velmi dobré ohlasy měl v loňském roce on-line kurz Produktivní údržba v automotive – TPM, proto jsme se rozhodli zařadit ho opakovaně. Zvláštní důraz na zajištění TPM je kladen ve sféře dodavatelů do automotive v požadavcích předpisu IATF 16949:2016, ale kurz poskytne celou řadu praktických podnětů vedoucím pracovníkům údržby i v jiných průmyslových oborech.

Další on-line programy

Všechny ostatní zaplánované vzdělávací akce pro I. pololetí 2021 najdete v kalendáři otevřených kurzů.

Firemní vzdělávací programy

V případě zájmu Vám rádi zpracujeme individuální Vzdělávací projekt k tématu, které si budete přát realizovat u Vás ve firmě, i formou on-line.

Řada firem s námi spolupracuje na přípravě a realizaci vzdělávání svých zaměstnanců spolufinancováním z ESF v rámci programu POVEZ II. Nabízíme tuto službu i Vám.

S přáním pevného zdraví

Helena Nováková
AGENTURA ÁMOS


Nový kurz: Nakládání s odpady (Ámos 2/2021)

Nový kurz: Nakládání s odpady

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech, který nahradil zákon předchozí a také zrušil prováděcí předpisy. Připravili jsme pro Vás kurz, který je zaměřen na nové a změněné povinnosti v této oblasti.

Projednává obsah nového Zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a Zákona o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.), probírá povinnosti ze zákonů vyplývající a jejich aplikaci v praxi.

Kurz je určen všem, kdo zodpovídají za nakládání s odpady ve firmách, zabývajících se likvidací odpadů, podnikovým ekologům, poradcům v odpadovém hospodářství i všem ostatním, kdo se potřebují v dané problematice zorientovat.

Veškeré potřebné informace o nově zařazeném programu k tomuto tématu naleznete na našich stránkách kurzu Nakládání s odpady.

Jakékoliv Vaše dotazy ochotně zodpovíme telefonicky (469 638 467, 724 203 467) nebo e-mailem (info@agentura-amos.cz).