Nakládání s odpady

1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový Zákon o odpadech, který nahradil zákon předchozí a také zrušil prováděcí předpisy. K tomuto dni rovněž vstoupil v platnost Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Připravili jsme pro Vás kurz, který je zaměřen na nové a změněné povinnosti v oblasti nakládání s odpady.

Záměr

Vysvětlit zájemcům podstatu obou nově schválených zákonů, změny oproti stávající platné legislativě a seznámit je s novými povinnostmi, které pro ně z této významné legislativní změny vyplývají.

Určeno

Kurz je určen všem, kdo zodpovídají za nakládání s odpady ve firmách, zabývajících se likvidací odpadů, podnikovým ekologům, poradcům v odpadovém hospodářství i všem ostatním, kdo se potřebují v dané problematice zorientovat.

Obsah

Zákon č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech

  • Změny ve srovnání s dosud platnou verzí
  • Obsah nového zákona a povinnosti z něj vyplývající pro aplikaci v praxi

Zákon č. 542/2020 Sb. – Zákon o výrobcích s ukončenou životností

  • Obsah nového zákona a jeho aplikace v praxi

Platná znění prováděcích předpisů pro nakládání s odpady a jejich výklad

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 5 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

07:30 – 08:00 Přihlášení

08:00 – 13:00 Odborný program

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Cena kurzu

2900 Kč/osoba bez DPH (3509 Kč včetně 21 % DPH)

Cena platí pro 1 osobu v otevřeném kurzu.

Rádi Vám připravíme tento kurz i v podnikovém provedení u Vás ve firmě včetně možnosti on-line semináře.

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

    E-mail nebo telefon