Racionalizace a normování práce

Zavedený systém řízení kvality produkce je základem pro každou výrobní společnost. Hlavním smyslem podnikatelského subjektu je však efektivně generovat zisk. Pokud nemáme pod kontrolou náklady a jen se utěšujeme, že jsme stále v „černých číslech“, hrajeme si s ohněm a není rozhodně možné říci, že je firma efektivně řízena. Efektivní řízení představuje především vhodné využití zdrojů společně se správným řízením nákladů, což může ušetřit potřebu dalších pracovníků. Opravdu jich mají firmy nedostatek?

Záměr

Umožnit pochopení hlavních principů efektivního normování práce, naučit jejich nejpoužívanějším nástrojům a tím přispět ke zvýšení racionalizace výrobních procesů.

Určeno

Pro všechny pracovníky ve firmě, kteří se podílejí na stanovování norem spotřeby času a racionalizaci práce, včetně návaznosti na systém odměňování dle výkonů. Jedná se o útvary, které řídí ekonomické procesy, plánování výroby, technologické plánování, materiálové toky a logistiku. Je také vhodný pro pracovníky, kteří se podílejí na plánování, kontrole a řízení kvality produkce a systému řízení kvality.

Obsah

 I. modul (2 dny):

1) Základy normování práce

  • pojem normy, pracovní norma, druhy spotřeb práce, základní principy a zásady určování norem spotřeby práce
  • operace a její části – druhy operací – druhy spotřeb času, časy skutečné a časy normativní

2) Metodika normování práce

  • normalizované symboly časových hodnot. Skladba normy času – čas na oddech a přirozené potřeby – čas podmínečně nutných přestávek – čas nepravidelné obsluhy
  • norma času jednotkového, dávkového, směnového – zásady uplatňování norem času – plnitelnost výkonových norem

3) Normativy spotřeby práce

  • pojem normativů – přehled normativů spotřeby práce – rozlišování normativů času

 II. modul (2 dny):

1) Metody a nástroje stanovení norem času

  • pracovní snímky, snímek operace, snímek pracovního dne – časová řada – druhy časových řad – kolísavost hodnot časových řad
  • snímky operace – snímek průběhu práce – snímek operace čety – chronometráž výběrová, obkročná, plynulá

2) Metody zkoumání a měření času

  • snímek pracovního dne – snímek jednotlivce – hromadný snímek pracovního dne – snímek pracovní čety – momentkové pozorování – rozborové metody stanovení norem času – metoda rozborově výpočtová – rozborově chronometrážní – rozborově porovnávací snímek

3) Týmová praktická cvičení na použití vybraných nástrojů normování a racionalizace práce

 

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 32 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastnický poplatek

9600 Kč bez DPH (11616 Kč včetně 21 % DPH)

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny

Máte zájem o tento kurz? Napište nám. Třeba o termínu přemýšlíme a pomůžete nám k jeho naplnění.

Váš email