Zpravodaj Ámos – 04/2015

Vážení přátelé vzdělávání,

dnes mám pro Vás několik různorodých informací – o kurzech plánovaných ve 2. pololetí, o aktualizovaných kurzech pořádaných ve spolupráci s panem Ing. Chaloupkou, specialistou na kvalitu, a na závěr pár slov k seminářům, které se týkají ISO 9001:2015.

Kurzy pro 2. pololetí 2015 již zveřejněny

Jsem velmi ráda, že Vás mohu informovat o tom, že na stránkách www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/ se objevila nabídka termínů pro 2. pololetí 2015 včetně některých nových či inovovaných vzdělávacích programů.

Domnívám se, že je to dobrá zpráva především pro ty z vás, kteří pokládáte oblast dalšího vzdělávání za strategickou a věnujete se jí plánovitě.

7 inovovaných kurzů kvality

Z nově zařazených či inovovaných sedmi programů jmenujme alespoň ty, které vede lektor Ing. Jiří Chaloupka, s nímž jsme navázali opět širší spolupráci.

Již v tomto pololetí vedl tří-modulový kurz Technik kvality, který byl 16 zájemci zcela obsazen. Ve 2. pololetí jej zopakujeme a nabídku rozšíříme o dva jeho dvoudenní kurzy – Kvalita výrobku a kontrolní plán a Programy zlepšování + DOE.

Pokračujeme s ISO 9001:2015

Za největší událost letošního roku v oblasti systémů managementu kvality je pokládána chystaná novela normy ISO 9001:2015.

Zásadní informace k tomuto tématu jsme přinesli na semináři Systémy managementu v roce 2015, který se za účasti téměř stovky zájemců z celé republiky uskutečnil 16. dubna t. r. v Pardubicích. Bližší informace o průběhu a obsahové náplni semináře přinášíme v článku Seminář Systémy managementu po sedmnácté.

Obsahu novely a věcným souvislostem s jejím zaváděním do praxe se budeme znovu věnovat v jednodenním kurzu Novela normy ISO 9001 dne 20. října 2015. Tuto akci právě připravujeme a brzy se objeví na našich webových stránkách.

Tipy na zajímavé kurzy ještě v tomto pololetí

Úplný přehled zařazených akcí viz www.agentura-amos.cz/kalendar-akci/.